BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sződi Csir István (?, 1682. – Debrecen, 1754. febr. 12.) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, hol 1697. nov. 5-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe s 1706 tavaszától →contrascribai, 1708 tavaszától →seniori tisztet viselt. Ez év őszén külföldre ment s a következő évi márc. 27-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Visszatérte után 1711-ben tanár, 1720-ban lelkész lett Debrecenben. 1735-ben az →egyházkerület főjegyzővé, 1737-ben az →egyházmegye →esperes választotta. – Műve: Az igaz és férjéhez hűséges feleségnek példája… (Gyászbeszéd Komáromi Györgyné Köleséri Sára felett). (Debrecen, 1722.) – Respondeált az „In principia philosophiae Renati Descartes” (1710.) tartott viták során. →Maróthy Györgynek, majd →Varjas Jánosnak apósa volt, →Felfalusi Józsefnek unokaveje, →Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek sógora.