BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szenczi Csene Péter (Szene, 1575. k. – Érsekújvár, 1622. jún. 14.) ref. püspök. Szencen kezdte tanulását. Ennek befejeztével 1603-ban Jókán, 1606-ban Somorján lett lelkész, ahol már 1608-tól a →csallóközi egyházmegye →esperesi hivatalát is viselte. Miután 1611 tavaszán Érsekújvárra ment papnak, 1615-ben püspökké választotta a →felsődunamelléki egyházkerület.Műve: Confessio helvetica, azaz: Az keresztyéni igaz hitről való vallástétel (Latinból ford.) (Oppenheim, 1616.) (Újabb kiad. latin és magyar szöveggel: Debrecen, 1616., Sárospatak, 1654., Kolozsvár, 1679.).