BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Segesváry Lajos (Kunszentmiklós, 1907. febr. 16. – ?, ?) ref. vallásoktató. Kunszentmiklóson 1926-ban végezte a gimnáziumot. Azután katonai szolgálatot teljesített három évig, 1929-től pedig teológiát hallgatott Pápán, 1930-tól Debrecenben, 1931-től Utrechtben. Innen 1934-ben hazatérve, ettől fogva asszisztens volt a debreceni egyetem egyháztörténeti tanszéke mellett, míg 1937-ben vallásoktató lett Budapesten. 1935-ben bölcsészetdoktorrá avatták Debrecenben. 1940-ben katonai pályára lépett. – Művei: Schetsen over de peregrinatio van de hongaarsche studenten gezin in de Spiegel van de historische gegevens. (Utrecht, 1933.) Magyar ref. ifjak az utrechti egyetemen 1636–1836. (Debrecen, 1935.) Az egyháztörténelem alapvonalai (→Révész Imre közreműködésével). (Uo. 1936.) Adalékok a holland-magyar egyházi kapcsolatok történetéhez az utrechti akadémián keresztül. (Uo. 1936.)