BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szentiványi Márkos Dániel (Sepsiszentiván, 1637. – Kolozsvár, 1689. máj. 12.) unit. püspök. Tanult Kolozsvárt, hol 1657 februárjában →rektora lett a szentpéteri iskolának. Külföldre menvén. 1660. aug. 28-án a leideni egyetemre iratkozott be. Angliában is járt és ott tanítással foglalkozott. 1667-ben hazaindult s ez évi okt. 16-tól még hallgatója levén az oderafrankfurti egyetemnek is, 1668 júniusában megérkezett Kolozsvárra. Itt mindjárt megválasztatott rektornak, 1672 januárjától pedig a →plébánosságot is viselte. A rektorságról 1680 januárjában lemondott. 1684 júniusában püspökké tette egyháza közzsinata. – Műve: Oratio funebris… (Baumgart Bálint felett). (Kolozsvár. 1672.) (De sancta trinitate). (Hely ? 1685 novembere előtt) (Ellene szól →Humius Istvánnak egy értekezése.)