BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szabó Sámuel (?, 1747. – Nagyenyed, 1789.) ref. tanár. A Székelyföldön született. Nagyenyeden tanult, hol 1762-ben lett →togatus, azután meg →contrascriba, végül pedig →senior volt. Külföldre menvén, 1772 szeptemberében a leideni egyetemre iratkozott be. Hazatérte után 1776 nyarától 1779 nyaráig Marosvásárhelyen, ettől fogva Nagyenyeden tanárkodott, ez utóbbi helyen a teológia tanszékén. – Munkái: Az igaz ker. ember (Gyászbeszéd Pospesser Anna Debreczeni Sámuelné felett). (H. n. 1769.) Szent tanítás… a nagyszebeni legelső új ref. templomban felszentelése alkalmával, 1786. (Kolozsvár, 1787.) Gyászbeszéd Alvinczi Gábor felett. (Uo. 1789.)