BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sopron-Vas vármegyei prot. egyházkerület, a győri kat. püspökség területének egy részén a Nádasdyak és Batthyányak pártfogása alatt keletkezett s a két prot. felekezetnek az 1595-i meszleni zsinat után bekövetkezett különválásáig állott fenn. Miután az 1596-i pecöli zsinaton magáévá tette az ágostai hitvallást, 1578-ban önálló püspökét is beállította. Sopron és Vas vármegyékre, valamint Zalának egy részére terjedt ki, s Vasinak, úgyszintén „Fertő és Balaton közti”-nek is neveztetett. Kilenc →egyházmegyéjéből négy evangélikus lett, öt pedig református. – Püspökei voltak: Szegedi Máté sárvári l. 1578–1585. →Beythe István németújvári l. 1585–1595.