BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Illyésházy Gáspár (?, 1593. – ?, 1648.) ev. vallású főúr. Tanulmányai befejezésére 1609-ben a lipcsei egyetemre ment. Nagybátyjának, I. Istvánnak örököse levén, több vármegyében viselt főispáni tisztet. Tevékeny részt vett a →Bethlen Gábor hadjárataiban. Ennek dacára, és noha állhatatosan ragaszkodott hitéhez, később grófi címet kapott a királytól. Birtokain helyet adott a Morvaországból kiüldözött anabaptisták egyes csoportjainak. – Művei: Kézben viselő könyv a jó és boldog kimúlásnak mesterségéről (Beust Joachim latin művéből ford.). (Debrecen, 1639.) Viridarium varii generis flosculorum… (Trencsén, 1643.) Történelmi érdekű följegyzései is vannak. Bethlen Gábornak hozzá intézett levelei megjelentek (1915.). – Apósa volt →Bethlen Péternek.