BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bethlen István (Iktári) gr. (?, 1606. – ?, 1632. dec. 23.) B. Gábor fejedelem unokaöccse, B. István Hunyad- és Máramaros vármegyei főispán fia. A fejedelem itthon is a legkiválóbb nevelőkkel taníttatta, azután pedig Heidelbergbe küldte, hol 1619. ápr. 19-én iratkozott be az egyetemre kíséretével együtt. 1620 őszén tért haza s egy ideig még folytatta tanulmányait. Majd Bihar vármegye főispánja és Nagyvárad főkapitánya lett. 1627-ben feleségül vette a később oly híressé vált Széchy Máriát. – Műve: Declamatiuncula de nativitate Jesu Christi. (Heidelberg, 1620.) A felette Vásárhelyi Jánostól Zilahon tartott beszéd szintén napvilágot látott. Külföldi útját leírta Kecskeméti K. Gergely (1626.).

Irodalom: Lukinich Imre: A B. fiúk külföldi iskolázása 1619–1628. (1926.)