BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásonyi Márton (Nagyvázsony, 1688. – Vadosfa, 1737. ápr. 20.) ev. lelkész. Tanult Győrött és Pozsonyban. Külföldre menvén. 1708 őszén a jenai, 1709 elején a hallei egyetemre iratkozott be. Miután 1711-ben hazatért. a következő évben udvari papja lett Telekesi Török Istvánnak. Egyeden, ahonnan még ez évben rektornak választották Győrbe. 1724-ben lelkészi állást foglalt el Vadosfán. – A pietizmus híve volt s buzgón munkálkodott irodalmi téren. – Művei: Rövid… útmutatás az igaz keresztyénségre… (Francke után ford.). (Halle, 1711.) Szentírás szerint való életnek regulái… (Francke után ford.). (Uo. 1711.) Gerhard János elmélkedéseiből vett kegyes életnek… regulái (Az előbbivel együtt)… Kortholt Christian súlyos papi terhe (ford.). (Jena. 1726.) A siralomnak theatruma… (Gyászbeszéd Zsankó Boldizsárné felett). (Hely n. 1734.) Az igaz keresztyénségről írott négy könyv (Arnd után ford. →Bárány Györggyel és →Sartorius Jánossal). (Jena, 1741.) Elő-szót írt →Torkos András „Engesztelő áldozatához (1709.), Bárány Györggyel sajtó alá rendez-te a „Zengedező mennyei kar” új kiadását (1726.) és maga is szerzett egyházi éneket.