BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Philadelphy Móric (Németlipcse, 1834, márc. 17. – Németlipcse, 1905. jan. 10.) ev. lelkész. A teológiát Pozsonyban végezte, azután külföldre is ellátogatván, 1857. ápr. 6-tól a jenai, ez évi aug. 22-től a hallei egyetemen folytatta tanulmányait. 1858 márciusában hazatérve, előbb Selmecbányán →káplánkodott, majd lelkész lett 1859-ben Bagonyán, 1871-ben Németlipcsén. – Művei: A németlipcsei ág. h. ev. egyház rövid története (szlovákul). (Turócszentmárton, 1883.) A németlipcsei templom építésének története (szlovákul). (Uo. 1887.) Luthernek a császár és a birodalmi gyűlés előtti ünnepélyes igazolása (Szlovák prédikáció). (Rózsahegy, 1900.)