BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kozma Flóra (Baracska, 1864. – Baracska, 1925. dec. 31.) reformátusnak született, unit. vallású írónő. 1884. jún. 22-én feleségül menvén a róm. kat. Perczel Ferenchez, 1893 májusában vele együtt áttért unitáriusnak. 1914 elején özvegyen marad. 1906-tól fogva buzgón foglalkozott irodalommal, elsősorban vallási kérdéseket tárgyalva. Ily irányú dolgozatainak jelentékeny része megjelent külön füzetekben is, de összegyűjtve is. „Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és sociológia terén” (I. k. Budapest, 1908., II. k. Ipolyság, 1915.) címmel. Ide vágó művei még: Három értekezés. (Budapest, 1909.) Channing szelleme. (Uo. 1923.) Felelet egy ref. ker. válaszára. (Uo. év n.)