BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, egyháztársadalmi hetilap, melyet Pesten 1842-ben indított meg →Székács József, →Török Pál és →Taubner Károly. Ez utóbbi már a következő évben megvált a szerkesztéstől és ezentúl évenként váltogatva szerkesztette a másik kettő 1848-ig, melynek végén a zavaros viszonyok miatt megszüntették az egész magyar protestánsságnak ezt az akkor egyetlen időszaki közlönyét. Csak 1858-ban élesztette fel újra →Ballagi Mór, aki 1889 elején átadta →Szőts Farkasnak, ki már 1886 óta fő-munkatársa volt, miként előbb is több más, kivált a →teol. tanárok közül. Majd 1905-től 1912-ig, →Hamar István, 1913-tól pedig B. →Pap István (többek társaságában) szerkesztette a lapot az 1919-ben bekövetkezett megszűntéig. Míg Székácséknak, azután meg Ballaginak a korszakában a szabadelvű egyházi iránynak volt központi közlönye: addig az utódok idejében hovatovább mind nagyobb mérvben az azzal ellentétes szellemet képviselte.