BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pálfi Zsigmond (Várfalvi) (Várfalva, 1673. k. – Kolozsvár, 1737. ápr. 30.) unit. püspök. Kolozsvárt tanult, hol 1690. máj. 1-én lépett a felsőbb osztályok tanulói közé s 1696 végétől 1698 márciusáig →senior volt. Ekkor külföldre indult s jún. 17-én a leideni, 1699. szept. 7-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Miután 1701-ben Angliába is átrándult, visszatért hazájába és 1702 elejétől →lector volt Kolozsvárt. Itt 1707-ben lelkésszé, 1720-ban →elsőpap lett. Az egyházközönség 1707-ben →generalis notariussá, 1724-ben püspökké választotta. – Műve: Jobb a hosszútűrő az erősnél… (Gyászbeszéd Káli Kun László felett.) (Kolozsvár, 1733.) Számos prédikációja maradt kéziratban. Üdvözlő verset írt egy idegenhez.

Irodalom: Gál Kelemen: A kolozsvári unit. kollégium története (1935.).