BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Farkas József (Gárdony, 1833. márc. 23. – Bp. 1908. nov. 27.) ref. tanár. Tanult Zámolyon, Pesten a piaristáknál, végül Kecskeméten, ahol a teológiát is végezte. Az 1855–56. tanévben ugyanott →senior és teol. helyettes tanár volt, azután külföldre indult s először a bécsi, 1856 decemberétől a hallei, 1857 márciusától a zürichi egyetemen gyarapította ismereteit. Hazatérvén, 1857-ben kecskeméti →teol. tanár, az itteni akadémiának 1860 elején való megszűntével püspöki titkár, még ez évben pesti teol. helyettes tanár, 1862-ben rendes tanár lett az egyháztörténelmi tanszéken. A →dunamelléki egyházkerület 1863-ban aljegyzőnek, 1893-ban tanácsbírónak választotta. 1899-től választmányi tagja volt a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. – Cikkei a →P. E. I. L.-ben nagy számmal jelentek meg, és számos éven keresztül főmunkatársa is volt e lapnak. Szerkesztette a Keresztyén Családot (1872–1873.), másodmagával a Prot. Árvaházi Képes Naptárt (1874–1890.) és a Prot. Népkönyvtárt (Scholtz Gusztávval, 1887.). – Művei: Tájékozó nézpontok az egyháztörténelem mezején (P. E. I. L., 1863.). Egyháztörténelem (Hase nyomán, 2 k.). (Pest, 1865–67.) Elbeszélések a magyar prot. egyház hitbajnokainak és vértanúinak életéből (Fliedner nyomán). (Uo. 1869.) Bibliai földrajz (németből). (Uo. 1870.) Kálvin élete (Thelemann után). (Uo. 1871.) Bibliai régiségek (németből). (Uo. 1872.) A magyarországi prot. egyház története (Gimn. tankönyv). (Uo. 1881.) (III. kiad. 1908.) A vallástisztítás első bajnokai Magyarországon. (Uo. 1892.) (Később „Magyar hitbajnokok” c. alatt.) Lórántfy Zsuzsánna. (Uo. 1895.) Az Úr Siona. (Uo. 1896.) Rajzok egyházunk múltjából (Diósi Márton álnévvel). (Uo. 1897.) Gondolatok egyházunk jövője fölött. (Uo. 1898.) A pesti ref. egyház 101 éves története. (Kecskemét, 1898.) Levelek a lelkészségről (P. E. I. L., 1901.). A 16. századi vallásjavítás Magyarországon (A Zsilinszky-féle képes egyháztörténetben). (Budapest, 1907.)

Irodalom: Pruzsinszky Pál: F. J. emlékezete (1917.), Szőts Farkas: F. J. emlékezete (Értesítő, 1909.).