BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vay József (Vaja, 1750, okt. 29. – Bugyi, 1821. dec. 30.) ref. egyházkerületi főgondnok. A közélet mezején annyi kiválóságot tanúsított, hogy a „nagy” melléknevet kapta, s kora történetének egyik megírója az akkori országgyűlések Deák Ferencének mondja. Világi téren septemvir volt utoljára. Főgondnokának 1796-ban választotta meg a →tiszáninneni egyházkerület, de már azelőtt is vezérszerepet vitt a →budai zsinaton. Főgondnoki működésének legmaradandóbb emléke a →sárospataki kollégium főépülete. A Vay-Mocsáry alapítvány” is neki köszönhette létét. 1796-ban készített egy Pesten állítandó protestáns és görög keleti főiskola létesítésére egy tervezetet. Ő elnökölt a →generalis konvent első két ülésszakán. A felette tartott gyászbeszédek ki vannak adva.