BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lévay Lajos (Felsőbánya, 1851. szept. 8. – Bicske, 1925. júl. 27.) ref. lelkész. Felsőbányán végezte az elemi iskolát és mint magántanuló, a gimnázium első osztályát is. A többibe Máramarosszigeten járt 1871-ig. Miután 1875-ig teológiát hallgatott Budapesten, egyévi katonáskodás után 1876 őszén külföldi egyetemek látogatására indult, s egy tanévet az edinburghi, egy szemesztert 1877. okt. 30-tól a jenai egyetemen töltött, közben nagy utazást téve. 1878 márciusában budapesti segédlelkész, 1880 júliusában sárkeresztúri, 1911 májusában bicskei lelkész lett. – A →dunamelléki egyházkerület 1896-ban aljegyzővé, 1904-ben tanácsbíróvá, a →vértesaljai egyházmegye 1910 őszén →esperessé választotta. 1923-ban lemondott ez állásáról, s ettől fogva ismét →egyházkerületi tanácsbíróságot viselt. Póttagja volt a →budapesti első és második zsinatnak, rendes tagja a harmadiknak s 1921-től 1923-ig szintén rendes tagja a →konventnek. Szorgalmasan művelte a belmissziót, de az irodalmat is. Cikkeit és kisebb dolgozatait a P. E. I. L., az →Evangeliumi Lelkészi Tár, a „Kalászok az életnek kenyeréhez” és a →Prot. Pap közölte. Nagyobb dolgozatai és külön kiadott művei: Tapasztalataim a →tiszáninneni egyházkerületben. (P. E. I. L. 1875.). Lelkészi pályám kezdetén (Uo. 1878.). Beköszöntő egyházi beszéd. (Budapest, 1880.) A munka kezdetén (P. E. I. L., 1880–82.). Egyházi beszéd a magyar országos ref. egyházi →közalap ügyében. (Kecskemét, 1883.) Rómáig és vissza (P. E. I. L., 1885.). Egyházi beszédek. (Budapest, 1888.) A sárkeresztúri ref. egyház múltja és jelene. (Uo. 1890.) Vegyes egyházi beszédek. (Uo. 1894.) (II. kiad. uo. 1902.) Kis hitoktató. (Uo. 1895.) (II. kiad. 1900.) Belmissziói teendőink (P. E. I. L., 1895.). Legsürgősebb teendőink az egyház belső építésében (Dunamelléki értekezleti emlékkönyv, 1896.). Újabb egyházi beszédek. (Budapest, 1898.) Nézzük az érem másik oldalát is! (P. E. I. L., 1900.) Egyházi beszédek. (Budapest, 1905.) Legújabb egyházi beszédek. (Tahitótfalu, 1925.) – Veje volt →Kiss Áron püspöknek, sógora dr. →Kiss Áronnak és H. →Kiss Kálmánnak.