BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fejér–komáromi ev. egyházmegye, a →dunántúli, 1894. óta a →dunáninneni egyházkerületben, a →győritől való különválása folytán 1756-ban keletkezett. 1786-ban hét anyaegyháza volt, a komáromit is beleszámítva, mely később jó ideig független volt tőle egészen 1894-ig, midőn megint az egyházmegye kötelékébe került, ekkor már tizenkettediknek. 1920 után ezt az egyházat újra elvesztette a Fejér a Komárom vármegyékre kiterjedő egyházmegye, mely több újjal együtt mindamellett 15-ből állott addig is, míg 1938-ban visszakerült egy időre Komárom. – Esperesei közül ismeretesek a következők: Krizsán Dávid oroszlányi l. 1756–1774, →Perlaki Dávid komáromi l. 1786–1794, →Teszlák Pál oroszlányi l. (1797.) 1801-ig, Szabó Farkas László szendi l. 1802-től (1819.), Turcsányi György oroszlányi l. (1833.), Farnek Dávid száki l. (1837.), →Gödör József szendi l. 1858-ig, Szabados Pál oroszlányi l. 1858–1860, →Trsztyénszky Gyula szendi l. 1860–1861, Udvardy József csabdi l. 1861-től (1866.), Schmid Mihály bokodi l. (1867.) (1885.), Jankó Dániel tordasi l. 1885–1888, Madár Mátyás nagyvelegi l. 1888-tól (1891.), Hering Lajos szendi l. (1900.) 1904-ig, Jánossy Lajos komáromi l. 1904–1919, Balogh István bokodi l. 1923–1934, →Podhradszky János tordasi l. 1934–1942, Fadgyas Aladár komáromi l. 19..–1911, Molnár Gyula l. 19..–1951, Schulek Tibor komáromi l. 1951–19.. –

Ugyanez a neve az 1951. júl. 1. óta létezőnek, mely az északi kerületben 21 anyaegyházból áll. Ennek esperese szintén Schulek Tibor.