BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Medgyesi ev. zsinat nem kevés volt; közülük különösen kettő nevezetes. Az 1545. máj. 17-i Haner szerint hivatalosan bevette az ágostai hitvallást, de ez nehezen történt meg akkor. Eredeti adatok a zsinatnak csupán arról a végzéséről maradtak, mellyel egyfelől a milkói (ekkor már esztergomi), másfelől a gyulafehérvári dioecesishez tartozó lelkészek közti viszályt egyenlítette ki s uniót hozott létre a szász →káptalanok között. –

Az 1560. jan. 10-ikin →Hebler Mátyás elnöklete alatt vita volt a lutherizmushoz ragaszkodó papok s a helvét irányhoz szító →Dávid Ferenc és →Heltai között. Amazok végre is kizárták ezeket az ev. egyházból s körvonalazták velük szemben álláspontjukat.