BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pálóczi György (Miskolc, 1734. – ?Olaszliszka, 1805. dec. 23.) ref. esperes. Sárospatakon végezte iskoláit, hol 1750-ben →subscribált. 1757-ben Bodrogkeresztúron, 1773-ban Olaszliszkán lett lelkész. 1788-tól proseniora, 1792-től rendes →esperese volt a →zempléni. 1799-től az →alsózempléni egyházmegyének. – Művei: Lakodalmi köntös, azaz… az úri szent vacsorára hivatalos keresztyének eleiben szabattatott szent életnek módja… (Pozsony és Kassa, 1777.) Állandó élet tüköre. melyből ki lehet nézni azokat a vigasztalásokat, melyekkel… a… bánkódó szívét az Isten beszéde megerősíti. (Pozsony, 1779.) (Új kiad. Komárom, 1791.)