BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Válaszúti György (Válaszút, ? – ?, ?) unit. lelkész. Kolozsvárt tanult, hol 1571-ben →seniorságot viselt. Innen 1572 nyarán Baranyába ment s már 1574-ben másodpap volt Pécsett. Ebben a minőségében játszott fontos szerepet a →budai hitvita után →Veresmarti Illésnek és társainak a kivégeztetéstől való megmenekülésében. Majd 1588-ban mint már →elsőpap állott helyt elveiért →Skariczával szemben a →pécsi hitvitában, melynek lefolyását részletesen megírta és talán ki is adta, noha csak kéziratban maradt fenn. Írt még terjedelmes cáfolatot →Szegedi Kis Istvánnak a szentháromságot védő munkája ellen, de ez nem jelent meg. További sorsáról csak annyi ismeretes, hogy 1608-ban nem élt már.

Irodalom: Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyarországon (Ker. Magvető, 1888–90., rövidítve Kolozsvár, 1891.).