BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szász Póla (Szemerjai), (Szabadszállás, 1863. okt. 15. – Sopron, 1947. szept. 17.) ifj. Szász Károly leánya. 1882. jan. 16-án ment feleségül Vargha Gyulához. Belmissziói egyletekben tevékenykedett és evangelizáló közlönyöket szerkesztett. Cikkei ezekben és más egyházi lapokban láttak napvilágot. – Művei: Mária és Mártha (Berde után franciából ford.). (Budapest, 1901.) Reggeli harangszó (Havergal után angolból ford.). (Uo. 1901.) A keresztyén bevétele és kiadása (Németből ford.). (Uo. 1902.) Válasz Perczelné Kozma Flóra úrnőnek. (Uo. 1903.) A protestantismus és unitarismus. (Uo. 1903.) Mit kíván az Úr a magyar nőktől? (Uo. 1905.) Van-e a nőnek feladata az egyház munkájában? (Uo. 1908.) Dicsőség Istennek (Vallásos versek). (Uo. 1914.) Mennyei Jelenések könyve (Keller B. után). 2 k. 1937. – Anyja →Vargha Tamásnak, anyósa br. →Podmaniczky Pálnak.