BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bevett vallások Magyarországon azok, amelyek országos törvény alapján nyilvánosan és szabadon gyakorolhatók s amelyek – legalább papíron – egyenjogúságot és viszonosságot élveznek. Híveik, mint szervezett testületek, vagyis egyházak, vagyonszerzési joggal is bírnak s az állam védelme alatt állanak. Ilyenek: a latin és görög szertartású róm. katolikus, a görögkeleti, az evangélikus, a református, az unitárius és az izraelita.