BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csallóköz-mátyusföldi prot. egyházkerület. Azzal vette kezdetét, hogy 1573-ban a Verancsics Antal esztergomi érsek halálával beállott üresedést hamarosan felhasználva, püspököt választottak maguknak az esztergomi főegyházmegye déli, magyar részén már jó nagy számmal levő protestánsok. Az egyházkerület kötelékébe a régi pozsonyi, komáromi és esztergomi archidiakonatusok magyar egyházai tartozhattak ugyanebben a tovább is fenntartott három egyházmegyében. Püspökei voltak: →Bornemisza Péter semptei, detrekői, helynélküli l. 1573–1584 vagy 1585, →Sibolti Demeter semptei l. 1584- vagy 1585-től legkésőbben 1586 januárjáig, Dobronoki Miklós 1592-ig. Ebben az évben következett be a helvét iránynak külön szervezkedése s míg Dobronoki a belőlük alakult egyházkerületnek maradt továbbra is püspöke, az evangélikusok mintegy két évtizeden át nélkülözték a magasabb egyházi szervezetet.