BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Thébusz János (Lest, 1837. máj. 4. – Zólyom, 1896. jún. 21.) ev. lelkész. Az elemi iskolát Szügyön, a gimnáziumot Aszódon és Selmecbányán, a teológiát 1856–60-ban Sopronban végezte, ahonnan külföldre menvén, 1860. ápr. 26-án a hallei egyetemnek lett hallgatója. Miután 1861 augusztusában hazatért és 1863 tavaszáig nevelősködött, ettől fogva →káplán, 1864 januárjától lelkész volt Zólyomban. – Működésének súlypontja a pánszlávizmus elleni küzdelemre esik. Tagja volt a →budapesti első zsinatnak. – Művei: Protestantismus és pánszlávizmus (Felvidéki álnévvel). (Budapest, 1882.) Egyházi beszéd a magyarhoni e. e. e. gyámintézet XXII. évi közgyűlése alkalmával. (Miskolc, 1882.) A ker. egyház története (Népiskolai tankönyv). (Zólyom, 1884.) Kossuth Lajos temetése alkalmával tartott gyászbeszéd. (Uo. 1894.) A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1891–4-iki országos zsinatának története. (Budapest, 1895.)