BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debreceni T. István (?, ? – ?, ?) ref. vallású debreceni polgár, ki 1658-ban →subscribált s aztán →praeceptori tisztet is viselt. Később tanácsnoka, 1694-ben főbírája lett a városnak. Már 1662-re készen volt a Perkins Vilmos angol könyvének latin fordításából magyar nyelvre átültetett műve, melyet aztán debreceni nyomdász-sógora, Töltési István 1685-ben bocsátott közre ily címmel: Kettős kereszt és kísértet alatt nyögő ker. embernek lelki orvoslása. Gyászverseket is írt →Mártonfalvi Györgynek (1681.), →Köleséri Sámuelnek (1683.), →Felvinczi Sándornak (1686.) és →Szenczi A. Pálnak (1691.) a halálára.