BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagyváradi biblia, a Bethlen István, I. →Rákóczy György, Rhédei Ferenc és Barcsay Ákos, valamint egypár tiszántúli ref. egyházmegye adományának segélyével Nagyváradon 1657-ben tízezer példányban megkezdett magyar biblia-kiadás. →Köleséri Sámuel javította át a →Károlyi-féle szöveget, széljegyzeteket is nagy számmal csatolva hozzá. Nagyvárad eleste 1660-ban félbeszakította a munkát, sőt a készen levő részből oda is veszett négyezernél több példány. A megmentett példányok a következő évben Kolozsvárt fejeztettek be. Ennek nyomán készült a Pesten 1805-ben közrebocsátott.