BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Besodner Péter (Nagyszeben, 1578. – Nagyszeben, 1616. márc. 21.) ev. lelkész. Nagyszebenben tanult. Külföldre menvén, 1600 őszén az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. Hazatérte után Szelindeken tartózkodott hivatal nélkül, míg 1608 végén →rektor lett Nagyszebenben. 1612-től lelkész volt Riomfalván, 1613 tavaszán pedig elsőpapnak ment Nagyszebenbe. Itt nemsokára →dékáni tisztességgel is felruházták. A helvét irányhoz szító Paulinus Simonnal 1615-ben lefolyt vita eredményeként két kötet magyarázatot írt az ágostai hitvallásról, mely azonban halála miatt nem látott napvilágot. – Műve: Bibliotheca theologica… (Oderafrankfurt, 1608.) (Új kiad. uo. 1610.) Respondenskedett a „De sacra scriptura” (1601.) tartott vitában.