BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jámbor Lajos (Ókécske, 1860. okt. 11. – ?, ?) ref. tanító. Az algimnáziumot Kecskeméten, a tanítóképezdét 1882-ben Nagykőrösön végezte. Tanító volt Tökön 1884 májusáig, Hódmezővásárhelyen 1885 augusztusáig, ettől fogva Békésen, majd Dévaványán. Nyugalomba lépve, Ádándra költözött. – Szorgalmas írói működése kiterjedt egyházi térre is. Idevágó művei: Szenvedők vigasza (Vallásos versek). (Gyoma, 1891.) Összetett kézzel (Népiskolai imák). (Uo. 1892.) Imakönyvecske. (Békés, 1893.) Jézus élete képekben. (Budapest, 1894.) (III. kiad. 1909.) Ószövetségi történetek. (Uo. 1895.) Bibliai képek az ó- és újszövetségből. (Uo. 1898.) Ilyés, a csodatevő próféta. (Uo. 1901.) Elizeus próféta csodatettei. (Hely n. 1902.) A keskeny rögös úton (Vallásos versek, feleségével, Székely Lillával). (Debrecen, 1913.) Égi cél felé (Vallásos versek, 2 k.). (Uo. 1913.)