BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schullerus Adolf János András (Fogaras, 1864. márc. 7. – ?, 1928. jan. 27.) ev. lelkész. A gimnázium első négy osztályát otthon végezte magánúton, a többit 1882-ben Nagyszebenben. Ekkor Bernben, majd Lipcsében, 1885-ben Budapesten lett egyetemi hallgató. Miután 1886-ban bölcsészetdoktorságot szerzett Lipcsében, 1887-től elemi iskolai igazgató volt Szentágotán, 1889-től szemináriumi tanár Nagyszebenben, míg aztán 1900-ban a nagysinki lelkészi, 1907-ben a nagyszebeni →elsőpapi állást foglalta el. 1909-ben teol. díszdoktorrá tette a lipcsei egyetem. 1922-ben pedig püspöki vikáriussá választotta egyháza. – Művei közül az egyházi irodalom körébe vágók: Seelenkult. (Nagyszeben, 1892.) Gellerts Leben und Werke. (Lipcse, év n.) Unsere geistige Entwicklung seit den 50-er Jahren. (Nagyszeben. 1896.) Alt Israel. (Uo. 1897.) Die Profeten. (Uo. 1897.) Unsere Volkskirche. (Uo. 1898.) Katharina von Bora. (Uo. 1899.) Ein Abend im Hause des Titus Justus in Korinth („Jerusalem und Korinth” c. füzetben). (Uo. 1902.) Das Heilands Todesgang. (Uo. 1903.). Warum durch Gleichnisse? (Uo. 1904.) Christliche Haustafel. (Uo. 1904.) Die Bergpredigt. (Uo. 1906.) Katolisch oder evangelisch? (Uo. 1907.) (III. kiad. 1913.) Menschliche Freude. (Uo. 1908.) Alltags-Christentum (Prédikációk). (Göttingen, 1910.) Priester oder Prophet? (Nagyszeben, 1912.) Die Bergrede in Predigt und Unterricht. (Göttingen, 1918.) Das Mediascher Predigtbuch („Luthers Sprache in Siebenbürgen” c. könyvben). (Nagyszeben, 1923.) Die Augustana in Siebenbürgen (Uo. 1923.) Geschichte des Gottesdienst in der siebenbürgisch-sächsischen Kirche. (Uo. 1929.) Hosszú ideig szerkesztette a „Korrespondenzblatt…” és a „Kirchliche Blatter” c. lapokat. Kiadott egy „Drei Predigten” (1907.) c. füzetet is, melyben egy őtőle, egy atyjától, egy Sch. János Andrástól való.