BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fronius Márk (Brassó, 1659. – Brassó, 1713. ápr. 14.) ev. lelkész. Tanult szülővárosában, Kézdivásárhelyen (3 évig), Nagyszebenben, végül ismét Brassóban. Külföldre is elmenvén, 1681. febr. 9-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, melyen 1682. ápr. 27-én magisterré avatták. Azután meglátogatta a lipcsei, helmstadti, jenai és erfurti egyetemeket is, s csak 1686-ban tért vissza hazájába, hol 1690-ben →lector, 1691-ben →prédikátor lett szülőföldjén. 1696-tól höltövényi, 1701-től barcarozsnyói lelkész, 1703-tól pedig brassói →elsőpap volt. 1710-ben megválasztották Berethalomra és így bizonyosan a püspökségre volt kiszemelve, de a brassóiak kérésére közöttük maradt. – Célszerű javításokat hozott be az egyházi és iskolai életbe, kivált ama hat év alatt, ameddig →dékánja volt a →barcasági káptalannak. Korának legjelesebb tudósai közé tartozott, ki nagy szorgalmat fejtett ki a bölcsészeti és különösen a teol. irodalom terén, sőt mint költő is jeles volt. →Teol. művei: Eccur prae se ferat aliud, aliud animo destinet. (Wittenberg, 1686.) Tusculanae Heltesdenses. (Brassó, 1704.) Von der zum Himmel führenden heimlichen und verborgenen Weisheit… (Uo. 1704.) Patriam quaerens exul Psyche. (Uo. 1705.) Der Artikel von der Busse (Prédikációk). (Uo. 1707.) Ordinationspredigt. (Uo. 1709.) Die heimliche und verborgene Weisheit Gottes. (Uo. 1709.) Sprüche woraus die Glaubens-Artikel… sind abgehandelt worden. (Uo. 1710.) (V. kiad. 1765.) Die von unsern Herrn Jesu allen denen zu Ihm kommenden und beladenen versprochene Ruhe der Seelen. (Uo. 1711.) Ists auch recht? (Prédikáció.) (Uo. 1712.) Kiadta s bevezetéssel látta el Luther kis kátéját (1709.). „Visitationsbüchlein”-ját Trauschenfels Jenő tette közzé (1868.). Üdvözlő verset írt Michaelis Györgyhöz (1681.), Albrich Jánoshoz (1683.), →Scharsius Andráshoz (1685.), gyászverset a Bock István (1681.), Gokes Bálint (1682.), →Greissing Kristóf (1686.) és Simonius Sámuel (1700.) halálára. Respondensi tisztet vitt a „De verbo in divinis” (1679.), a „De triadognosia primorum N. T. fidelium (1682.) és egy pár bölcsészeti tárgyról tartott vitán. Énekeket is szerzett. A magisterré avatásakor hozzá írt üdvözlő versek szintén ki vannak nyomtatva.