BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Veszprémi históriás colligatuma

Debreceni históriás gyűjtőkötet

Tartalom

  Bevezető  
1 Ursinus, Sacharias et al. Catechesis, azaz kerdesök es feleletök az keresztyeni tudomannak agairol... Ford. Szárászi Ferenc. Debrecen, 1604. Példányai (több-kevesebb csonkasággal, vagy csak töredékek): OSzK; MTA; Kolozsvár, Református Theológia; Sárospatak, Református Kollégium; Szeged, JATE Könyvtár. [69] fol.     
2 Confessio vera de coena Domini thesibvs comprehensa... in generali synodo Czengerina celebranda... Redigit Gönci Kovács György. Debrecen, (1593). Unicum, [4] fol.     
3 Zólyomi Sámuel: Piis manibus, pie in Christo sopiti... Stephani de Bathor... consecrata oratio... Debrecen, 1605. Másik példánya: Marosvásárhely. [12] fol.     
4 Somosújfalvi Péter: Threnos de obitu illustris ac magnifici... Stephani de Bathor... + Lacrymae musarum. Debrecen, 1605. Unicum.[8] fol.     
5 Ceglédi Nyíri János: Ighen szep historia mely az Machabaevsokrol irt masodik könyvböl szeresztetöt versökben... [Debrecen, 1586-1595] Unicum, [4] fol.     
6 Batizi András (1546): Isak patriarkanak szent hazassagarol valo ßep historia. [Debrecen, cr. 1596]. Unicum [4] fol.     
7 Egy szep enek mikeppen az Vr Isten meg aldgya azokat minden ioval, az kik ötet felik... [Debrecen, cr. 1607] [4] fol.     
8 Vajdakamarási Lőrinc: Szep tanvlsag az iövendö rettenetes itilet napiarol. Debrecen, 1596. Unicum. [4] fol.     
9 Bornemisza Miklós (1568): Historia mikeppen az szent Eleazar pap Antiochus kiraly alat... Debrecen, 1605. Variáns, unicum>. [6] fol.     
10 Batizi András (1541): Ionas prophetanak historiaia Ninive varosarol... Debrecen, 1596. Unicum. [4] fol.     
11 Ilosvai Selymes Péter: Az nagy szent Pal apostolnak eletiröl, es halalarol valo szep historia... + Tasnádi Péter: Az Horativs masodik verses könyvenek tizennegyedik eneke... [Debrecen, 1579-1596] Unicum, [14] fol.     
12 Zólyomi Sámuel: Epitaphium in obitu... domini Stephani de Bathor... + Votum... [latin és magyar versekben]. Füzér, 1605. Kézirat, a nyomtatásban megjelent példányban nincs meg. [4 ] pag.     
13 Hahóti Tőke Ferenc: Spiria Ferenczröl rettenetös historia, ki az Istennek ighejet megh ertven tudva meg tagadta. Alsólindva, 1556 előtt. Kézirat, Polgár, 1611. Nyomtatott kiadása nem ismeretes. [22] pag.