BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       
187

Igen szép história,
mely az Makkabeusokról írt második könyvből szereztetött versekben,

Ceglédi Nyiri János által, az kevi anyaszentegyháznak lelkipásztora által.

Ad notam Régi nagy időben vala Assyriában, etc.

Gyakor emléközet vagyon az Szentírásban,
mint forgottak legyen sok dolgok ez világban,
eleitől fogván mint meg vannak írván
        renddel az
Bibliában.

Jeles dolgok között vagyon együtt megírva,
mint Isten hatalmát egykor mutatta vala,
egy nagy fő emberön, Heliodoruson
        Jerusálem városban.

Ő rajta lött csapást ki akarja érteni,
az Szent Bibliában szükség annak olvasni
Makkabeusoknak az második könyvét,
        tud ő róla tanulni.

Kezdjük azért mostan dolgát meg beszélleni,
az mint ő járt légyen versinkben énekölni,
megnevezött könyvnek az harmadik részét
        renddel megmagyarázni.