BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Az nagy Szent Pál Apostolnak
életiről és haláláról való szép história

az Szentírásból versökben szerzettetett
Ilosvay Péter Deák által.

Sokat szóltam immár néktek szent írásból,
Próféták, Királyok, vitézek dolgáról,
Az igaz hüt mellett soknak haláláról,
Életökben történt nagy sok szenvedésekről.

Én mostan csak szóllok egy nagy szent Emberről,
az nagy Pál Apostolnak ű életiről,
Életiben történt sok késértetiről,
végezetre szóllok nékie haláláról.

Római nemzetség az nagy szent Pál vala,
Atyja Farizeus zsidó nemzet vala,
Benjámin nemzetiből való vala,
Tarsis Várasában ű születtetett vala.

Igen nagy szép váras ez az Tarsis vala,
ki Ciliciának fő Várasa vala,
Deáki tudományokval fénlik vala,
Pálnak Atyja, Anyja ebben lakozik vala.

Csuda szorgalmatos Atyja, Anyja vala,
még Gyermek korában taníttatják vala,
Isten törvénire őt szoktatják vala,
hivolkodást tőle nagy fennyen tiltják vala.

Ezt az Atyák, Anyák jól eszekben vegyék,
hogy nagy félelemben fiokat jól tartsák,
és az tanulságra bottal is fel hajtsák,
az akasztó fátul menteni ha akarják.

Esze és elméje jó tudománban,
öregbedik, nevekedik Deákságban,
Azért Atyja felküldé Jeruzsálemben,
magát gyakorlaná az Isten törvényében.

Vala egy bölcs Doctor Mojzes törvényében,
Gamáliel neve az Jeruzsálemben,
Azt hallgatja Pál ifjúságában,
személy szerént doctortúl tanul buzgóságban.