BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Catechesis

Azaz
Kérdésök és Feleletök,
Az keresztyéni tudomány

Ágairól, az jámbor istenfélõ
harmadik Friderik Herceg
birtokában Palatinátusban lé-
võ tudós bölcs Doctorok
által írattatott.

Deákból penig Magyar nyelvre for-
díttatott, hogy mind a kisdedöknek az Skólák-
ban, mind penig az egyigyüeknek az Eklézsiában
Lelki éppületekre lenne.

Szárászi Ferenc által Debreceni
Anya szent egyháznak Lelki Pásztora
által.

Debrecenben Nyomtatta Lipsai Pál. 1604.