BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

[II.]

Confessio vera de Coena Domini thesibus comprehensa, et exercitii causa in Generali Synodo Czengerini celebranda, proposita, de qua responsuri sunt ordinandi anno Domini M. D. XCIII. XVII. die Junii.

Debrecini Typis Joannes Czaktorniai.

4° [ ]4 = [4] levél.

Tanulmányaik befejezése és általában egy vagy több próbaév után beiktatták, ordinálták a református lelkészeket abba az egyházközségbe, ahová javaslat és elosztás nyomán üresedés volt, illetve a gyülekezet, a helység vezetősége meghívta őket. Az egyházmegyék vagy egyházkerületek vezető lelkészei ezt a szertartást vitatkozással kapcsolták össze, ahol a kitűzött tételekre megfeleltek, azaz mellette és ellene érveltek a lelkészjelöltek, a testület ennek alapján megbizonyosodhatott felkészültségükről, és vagy befogadta, vagy elutasította őket. A zsinatokhoz kapcsolódó ilyen vizsgatételeket nem is mindenkor nyomtatták ki, közülük is a legtöbb nem maradt meg, feljegyzések is csak szórványosan, számos zsinatnak még az időpontja is kétes. Ezért rendkívüli, hogy az igen kiművelt Gönci Kovács (Fabricius) György (kb. 1530-1595) superattendens (pastor et senior Ecclesiae Debreceniensi), aki két ízben is peregrinált, és összesen mintegy nyolc esztendeig tanult európai egyetemeken, három ilyen kiadványa megmaradt a 16. század végéről, mindegyik unikum.

18 tétel

Úrvacsorai vizsgatételek. Kiadta a csengeri zsinatra. Debrecen, 1592.

RMNy 716 (Rmk 161 = H 820. nro 1.)

Csengeri zsinat, 1593. június 12. RMNy 624: Várad, zsinati tételek: Debrecen, 1589

RMNy 641: Nagybánya, 1590 - Debrecen, 1590