BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Isák pátriárkának
szent házasságáról való szép história

Régi nagy üdőben az vízezön után,
mikor száznyolcvanhét eztendő elmúlt vala,
vala egy szent atya, hogy kit az Úr Isten,
az nagy Ábrahámnak fel neveztetett vala.

Ennek az Úr Isten régen meg esküvék,
hogy az ü szent Fiát ez földre bocsátaná,
hogy kit Ábrahámnak ü nemzetségéből,
emberi nemzetért ő áldozatra adná.

Azt is felfogadá hogy ő nemzetségét,
megsokasítaná, mint az égnek csillagit,
és ő maradékit megszaporítaná, mikint
az tengernek nagy sokságú fövenyit.

Azért Isten ada fiú magzatot,
ő feleségének az szép Sára asszonynak,
Sára mosolyodék, az gyermek születék,
és felnevezteték az víg kedvű Isáknak.

Isten felnevelé az gyermek Isákot,
ember korba juta, Sára asszony meghala,
Ábrahám peniglen igen gazdag vala,
de idője szerint igen megvénhölt vala.

Ím előhivatá egyik hív szolgáját,
kinek neve vala az jámbor Eliezer,
mondá, ig’ jól látod, hogy én megvénhöttem,
azért esküdjél meg, te jámbor Eliezer.