BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

[XII.]

Zólyomi Sámuel

kézirásban megmaradt epitáfiuma, valamint az időmértékes latin vers magyar versekbe foglalt változata a temetési szertartáson elhangzott, és föntebb a gyűjtökötet [III.] darabjaként olvasható orációjával tartozik össze. Lehetséges, hogy nyomtatásban ez is megjelent, az orációval együtt, de nem maradt meg, csak az itteni kéziratos másolata, amelyet szintén Polgáron másoltak 1611-ben, mint a közvetlen folytatásaként található éneket, [XIII.] Hahóti Tőke Ferenc 1566 előtti históriáját Francesco de Speira 1549-ben történt hitehagyásáról.

Zólyomi valamikor 1570 táján születhetett, peregrinációja után Füzéren volt 1604-től lelkész, és 1633 előtt halt meg.

A vers félreérhetően, mintha a jegyzetben közölt és nyomtatottnak tekinthető epitáfiumról ismeretlen szerzőnek a fordítása volna, ki van adva az RMKT/XVII.1 1. 83. számaként [Ecsedi Báthory István halálára] címmel, néhány apró hiányossággal. Az itt olvasható a latin és magyar szöveg teljes közlése. Minthogy az epitáfium végén meg is nevezi szerzőként Zólyomit, bizonnyal az ő szerzeménye a magyar változat is, hisz a rangos temetések kétnyelvűek voltak, és úgyszintén a sírfeliratok.