BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Az ő lelke lakjék mennyben,
    Híre-neve el ne vesszön,
Sőt áldásban legyen végig.
    Teste az földben nyugodjék,
Míg az Úrnak hangos szava
    Azt ismég elé állatja.
Lelkével megegyesíti,
    Őtet testben is helyeti,
Véghetetlen dücsőségben,
    Kiért őt dicsírjük, ámen.

Anno 1605.

SPIRIA FERENC-

ről rettenetös história,
ki az Istennek igéjét
megértvén, tudva
megtagadtai

iRMKT VI. 115–130 Bornemisza énekeskönyve nyomán (Detrekő, 1582) közölte Szilády Áron; címe: Az Istennek röttenetes haragjáról és büntetéséről, ki megjelentetett ez mostani időben, az Spira Ferenc doktorban azoknak példájára, kik az hitet megesmérvén megtagadják, avagy eltitkolják. Szörzötte Tőke Rerenc. – Nem része a szövegnek, későbbi kéz pótlása az irkafirkák között: igazan az Isten[t?] meg uallya[;] hittet [megtagdja?]