BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Historia
Miképpen az Szent Eleázár pap Antiochus Király alatt az Istennek törvényének megtartásáért Mártíromságot szenvedett az ű feleségével és hét fiaival egyetemben,

az mint meg vagyon írván Maccab. 6. és 7. részében.

Énekbe szöröztetett: Bornemisza Miklós által.
Nóta: Nagy bánatban Dávid &c.

Majdan nektek mondok jeles csodát,
az szent Bibliából szép Historiat,
Eleázár Papnak szörnyű halálát,
Hét szép fiainak igaz vallását.

Antiochus Király az Egyiptomban,
Uralkodik vala Királyságában,
dicsekedik vala gazdagságában,
Izrael népére sok törésében.

Roppant nagy sereggel fölkészült vala,
Izrael Országát rabolja vala,
Jeruzsálemben ű hogy bement vala,
Salamon templomát dúlatja vala.

Tőn nagy pusztaságot az szent Templomba,
Oltárit letöré,
igen dúlatá,
Istennek Templomát igen csúfolá,
az Izrael népét igen káromlá.

Igen sok prédáit örüli vala,
Illy nagy tékozlástul kevély lött vala,
ostorul hogy Isten bocsátta vala,
Izrael népére, nem
véli vala.

Rettenetesképen ezt hagyja vala,
Izrael népére paran
csol vala,
dekrétumába is kiadta vala,
hogy Isten törvényét elhatták vala.