BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » A Debreceni Református Kollégium története    
 

NÉVMUTATÓ

Aa, van der (leideni kereskedő) 421

Ábrahám Ernő 676

Ábrányi Emil 678

Achenwall, Gottfried 127, 438

Ady Endre 79, 242, 327, 385, 627, 633, 636, 649, 658, 670, 672, 674, 678683, 685, 687–688, 690–692, 716, 719, 728

Aesopus (Esopus) 637–638

Ajler György 134

Ajtai András 71

Alsted, Johann Heinrich 54, 76, 399

Alting, Jacob 54

Alvinczi Péter 34, 49, 77, 353, 638

Amadé László 645

Amesius, William 35–36, 50, 54–55, 57–58, 414, 542, 545, 547, 552, 638–639

Ammon, Christoph Felix 563

Anakreon 515, 659, 703

Andaházy-Szilágyi Mihály 282, 473

Anderkó Imre ld. Ujfalvi Anderkó Imre

Andreae, Valentin 45

Annville, Jean Baptist d’ 439

Apáczai Csere János 31, 48, 50–51, 53, 55, 57–59, 61, 401, 758

Apafi Mihály, I. (erdélyi fejedelem) 50–51, 72–73, 81, 385, 407, 481, 511

Apafi Mihályné, II. ld. Bethlen Kata

Apáti Madár Miklós 61, 639

Arany János 108, 163, 169, 183, 327, 360, 385, 505, 558, 560, 630, 632634, 636, 640, 642644, 646, 649, 652, 661663, 666, 670, 672, 674, 683, 689, 726, 727, 785786

Arany Tamás 535

Aranyi István 185, 209, 246, 561, 563

Arator Szántó István ld. Szántó Arator István

Argens, Jean Baptiste de Boyer marquis d’ 430

Ari Károly 667

Aristophanes 683

Aristoteles 539–541

Ármós Bálint 443, 724

Ármós Pál 724

Árokháty Béla 768

Asztalos Tabajdi István 366

Athias, Josephus 411

Augustinus, Aurelius 539


Babits Mihály 676, 681–682, 685, 726

Bach, Johann Sebastian 730, 763, 769

Bacon, Franci of Verulam 395

Bacsó Jenő 241

Baczoni Lajos 240, 724, 740

Baden-Powell, Robert 743

Bader Jakab 520

Badics Ferenc 674

Bahrdt, Carl Friedrich 563

Bains, Paul 548

Baja Mihály 676–677, 689

Bajza József 668, 670

Bakó István 561

Bakóczi János 474, 489, 492

Bakoss Tibor 231, 272, 735

Baksay Sándor 385

Balassa Iván 499

Balassi Bálint 755, 758

Balik András 47

Bálint (pap, XVI. sz.) 11

Ballagi Károly 713

Ballagi Mór 568, 569

Ballanche, Pierre Simon 668

Balog János 782

Balogh Ádám 423

Balogh Béla 724

Balogh Ferenc 75, 136, 210, 212, 221, 247–248, 385, 406, 470, 474–475, 482, 513, 563, 567, 569570, 668, 671, 708–709, 714–716, 717, 721, 732, 769

Balogh Imre 710, 724

Balogh István 506, 544

Balogh Péter 202, 216, 218, 235, 382, 508, 701, 710

Baltazár Dezső 252, 261, 267268, 274, 276–277, 280, 385, 508, 711, 720, 736, 753

Balzac, Honoré de 668

Bán Imre 450, 654

Bánffy Farkas 113

Banduri, Anselmo 507

Barabás Miklós 511

Bárány Mihály 74

Baranyi család 108, 111

Baranyi Erzsébet, Váradi 108

Baranyi Imre 450

Baranyi Péter 782

Barcsa János 231, 474, 781, 786–789, 801

Barcsai Ákos (erdélyi fejedelem) 50

Barcza Dániel 783

Barcza József (1871–1921) 673

Barkóczy Ferenc 117, 417

Barla-Szabó Jenő 720

Baronius, Cesare 62

Bársony György 45

Barta Boldizsár 22, 46, 63, 354, 639

Barta János 450

Barth, Karl 323, 574

Bartha Béla 239

Bartha Károly 273, 746

Bartha Mór 239

Bartha Tibor 306, 311, 319, 326, 479, 529–530, 579

Bartók Béla 729, 734, 768

Bartók György 569

Bartók Miklós 270, 273, 746

Bartoletti, Fabrizio 431

Bartolozzi, Francesco 514

Basedow, J. B. 176

Báthori Gábor (erdélyi fejedelem) 481, 713

Báthori István (erdélyi fejedelem) 161, 782

Báthori Mihály 354

Báthori Zsófia (II. Rákóczi György felesége) 44

Batizi András 637

Batsányi János 653

Baumeister, Fr. Christian 126–127, 426

Baxter, Richard 395

Bay Zoltán 682

Bayer, Johann 421

Bayle, Pierre 36, 139, 419, 427

Bayly, Lewis 547, 638

Bazsa Ernő 276

Béber László 685

Beck, Jakob Christoph 76, 93, 103, 417, 428

Beck Ödön Fülöp 384

Beczner Frigyes 720

Beethoven, Ludwig van 766, 769

Bekecs Sára 251

Békefi Benő 266, 311

Békefi Remig 787

Békési Gyula 220, 224, 284

Bél Mátyás 96, 110, 160–161, 422, 431

Belényesi Gergely 14

Béllyei Piso Fábián 27

Benczédi Székely István ld. Székely István, Benczédi

Benedek János 716

Benedek Mihály 115, 158, 169, 439, 566, 643

Benigny Gyula 258–259, 263

Benyák Bernát 431

Bényei ld. Erdőbényei

Beöthy Zsolt 673, 687

Berán Lajos 278

Béranger, Pierre Jean de 668

Bereczky Pál 404

Beregszászi Pál 171, 357, 515

Beregszászi Pálné 515

Beregszászi Péter 133, 601

Berényi József 742

Berkesi Sándor 770

Berki Sándor 508

Berlász Jenő 419

Bernáti János 405

Bernoulli, Daniel 90, 101

Bernoulli, Johann I. 90, 105, 435

Bernoulli, Johann II. 90, 101

Bertling, Johannes 63, 619

Bertók Lajos 446

Berzeviczy Gergely 435

Berzsenyi Dániel 659

Bessenyei György 117, 139–140, 429, 435–436

Bessenyei Lajos 226, 258, 261, 673, 686, 688

Bészler Lajos 726

Bethlen Domokos 511

Bethlen Gábor (erdélyi fejedelem) 21, 31–32, 49, 232, 249, 353, 385, 480–481, 511, 530, 638–639, 719

Bethlen Kata (II. Apafi Mihály felesége) 74

Bethlendi Endre 248

Béze (Beza), Théodore 25–26, 28, 30, 536

Bezerédy István 183

Bibó István, ifj. 357, 378

Bibor István 795

Bihari Péter 714, 716

Biró János 528

Biró Lajos 509, 513

Biró Mihály, Földvári 782

Bisterfeld, Heinrich 58

Bizer, Ernst 540, 547

Blasek, Michael 137

Blondel, David 62

Blumenbach, J. Fr. 615, 617

Blumauer, Alois 645, 652, 659

Bochart, Samuel 412

Bocskai István (erdélyi fejedelem) 16, 49, 511, 530, 638, 720, 764

Bod György 11

Bod János 720

Bod Péter 96, 427

Bodnár István 736

Bodnár Lajos 268, 273

Bodolay Géza 182

Boerhaeve, Hermann 103, 105, 422

Bogdán Lajos 705

Bogya József 652

Boileau, Nicolas 659

Bojti Veres Gáspár 639

Bolyai Farkas 160, 171–172, 174, 601–602

Bolyai János 164, 601–602

Boncz László 11

Bóné András 71

Bonhoeffer, Dietrich 575–577

Borbély István 795

Borbély Sámuel 507

Borbereki Kovács Zoltán 384

Bornemisza Péter 759

Borsai Sepsei János 50

Borsos József 384

Borzsák István 161

Bosznay István 227

Bouterweg, Friedrich 162

Boyle, Robert 59

Bowles, Oliver 412

Böhl, Eduard 247, 570

Böhmer, Grundlin Ludwig 116

Bölcskei András 405

Bölöni Farkas 707

Böszörményi Pál 158

Brassai Sámuel 569

Breitinger, Johann Jakob 92, 97

Brezlau (építőmester) 373

Bródy Sándor 677

Brucker, Jacob 427

Budai Ézsaiás 110, 115, 132–133, 151152, 154155, 157162, 169171, 173, 175176, 186, 212, 385, 429430, 434–437, 439–440, 472, 481, 500, 528, 556, 560–561, 609, 621, 644, 648, 658, 703, 705, 707, 758, 763

Budai Ferenc 644

Budai Gergely 576

Budai István 544

Bujdosó Lajos 445

Bullinger, Heinrich 25, 529, 536

Bultmann, Rudolf 324

Bulyovszky Gyula 668, 713

Bussingius, A. F. 128

Buttler János 473

Buzás Pál 168, 178, 185, 205–206, 208, 212, 233, 239, 473–474, 482

Buzinkai György 96

Bütösi János 742


Calderoni (pesti kereskedő cég) 527

Calepinus, Ambrosius 426

Calvin, Jean 14, 58, 247, 305, 385, 413, 510511, 539, 547, 569570, 631, 719720, 760

Campe, Joachim Heinrich 176

Canaris, Wilhelm 575–576

Caraffa, Antonio 47

Cato, Marcus Portius 23, 100, 128, 154

Cebes 95, 97, 596

Cellarius, Christophanus 90–91, 93, 109, 133, 154, 158, 426, 620

Cetto Benedek 111

Cicero, Marcus Tullius 109, 122, 133, 154, 161, 702

Coccejus, Johannes 35, 54, 57, 404, 406, 416, 426, 547, 552–553, 581

Columella, Lucius Junius Moderatus 128

Condorcet, Marie Jean Antoine 435

Copernicus, Nicolaus 604

Cordier, Leopold 279

Corneille, Pierre 436

Cornelius Nepos 91, 122, 154

Cornides Dániel 434

Corvin János 14

Cotta, I. G. 516

Cranach, Lucas 530

Crocius, Ludovicus 403

Cromwell, Oliver 50, 56, 395

Crüger, Johann 755

Cullmann, Oscar 323

Csaholyi János 395

Csáky Albin 238

Csanak József 214

Csánki Benjámin 573

Csánky Adorján 275

Csányi Dániel 518, 602

Csapó István 74, 604

Csapó József 522, 615, 648

Csathó Kálmán 634, 676, 724

Csathó Zsigmond 724

Csécsi Nagy Imre 172, 184–185, 440, 442, 518–520, 522, 609, 613–617

Csehi József 795

Cseh-Szombathi József 164, 243, 437, 440441, 513, 611, 613614, 616–617

Csengeri Gábor 783

Csengeri Pál 73

Csengery Antal 661

Csengery József 656

Csenki Imre 271, 273, 691, 734, 769

Csepei György 783

Cseri Márton, 795

Csernák Vencel 372

Csikesz Sándor 256, 276–279, 448, 475, 476, 483, 509, 573, 576, 689, 749, 768

Csiky Lajos 221, 222, 247, 739

Csinády Gerő 618

Csohány János 479

Csokonai Vitéz Mihály 89, 140, 159, 174, 177, 327, 285, 436, 502, 505, 509, 511–512, 515–516, 529–530, 555, 566, 568, 629–636, 641–650, 652, 654–660, 662–664, 667, 669–670, 674, 676, 677, 679, 682, 688–692, 697–698, 703–704, 707, 714, 755, 763, 766, 769

Csomasz Tóth Kálmán 643

Csorba Sándor 658

Csörsz János 729

Csősz László 275

Csulai György 64

Csuzi Cseh Jakab 45, 56

Csürös Ferenc 226, 384, 635, 667, 672, 673, 682, 685

Csüry Bálint 688, 689, 726

Czeglédi György 49

Czeglédy Sándor 257, 311, 573, 720

Czine Mihály 674

Czövek Lajos 768

Czuczor Gergely 707


Dállyai Vas János ld. Vas János, Dállyai

Darabont Ignác 375

Darkó Jenő 245, 731, 737

Darvas József 308

Darwin, Charles 614

Dávid Ferenc 700

Dávid Lajos 597

Dayka Gábor 755

Deák Ferenc 508

Debreceni Tivadar 384

Debreczeni Borégető Miklós 27

Debreczeni Csorba István 15, 28, 29

Debreczeni Dormány István 47

Debreczeni Ember Pál 443, 558, 581, 619, 639, 757, 782

Debreczeni Ferenc 686, 688

Debreczeni Gergely János 11

Debreczeni Herczeg János 67, 74, 75, 615

Debreczeni Joó János 49

Debreczeni Király István 54, 73, 598, 603, 615

Debreczeni Kiss Mózes 782

Debreczeni Mihály 12

Debreczeni Szücs János 52

Debreczeni Tulyok Ferenc 27

Dégenfeld Imre 507

Dégenfeld József 384, 385

Dembinszky Henrik 210

Demeter József 706

Demjén János 482

Derham, William 103

Descartes, René 59–60, 76, 92, 104–105, 139, 363, 406, 416, 516, 547, 552–553, 581, 603, 610, 639

Desericzky Imre 111

Dévai Biró Mátyás 11, 12, 536

Dévai Sámuel 552

Devecsery István 501

Dewey, Melvil 444

Dézsi András 12, 393, 637

Dézsi Lajos 443, 676, 711

Dezső László 720

Dicsőfi József 248, 445, 701, 711, 716, 720

Diderot, Denis 140

Dienes János 513

Dienes Kata 683

Dikó Péter 84

Dinzer, Karl 512

Diószegi Kiss István 52, 56, 639

Diószegi Sámuel 135, 159–160, 439, 512, 522, 564–565, 615, 616, 646

Dobó Szücs Nagy István 785

Dobozi István 43, 68, 71

Dobozy Mihály 114

Dóczi Antal 720, 722

Dóczi Emil 724

Dóczi Imre 203, 217, 221–222, 225, 672

Dóczi Jenő 676

Dóczy Gedeon 264

Dohányosi József 379–380, 437, 512

Domitius, Aelius 500

Dombi Lajos 701

Domby Márton 439, 654–655, 657

Domokos Imre 158

Domokos József 195

Domokos Lajos 82, 83, 107, 109, 111–116, 124–127, 132, 139–140, 385, 415, 430, 433434, 553–555, 557, 559–560, 563, 567, 595, 607, 641–643, 664

Domokos Márton 83, 91, 92, 95, 96, 98, 116, 416, 417, 516, 553 Donatus, Aelius 23

Dózsa család 9

Dózsa György 161

Döme Gergely 651

Dömény József 141

Dömjén Gergely 426

Dömsödy Károly 502

Dörgő Pap István 784

Drágfy Gáspár 12

Drégelypalánki János 45

Dreszler (építőmester) 372

Dugonics András 436

Duruflé, Maurice 771

Dutka Ákos 681

Dürer, Albrecht 539


Eckling (bécsi kereskedő cég) 518

Ecsedi István 231, 266–268, 272, 273, 686

Eder Jakab 375

Édes Gergely 688

Egri Dobrai István 511

Eichler, Matthias Gottfried 514

Eirinius, d’ (mechanikus) 517

Elek Lajos 284, 285

Elek Sándor 438

Ember Ernő 687, 688

Emődi István 703

Emődy Dániel 661

Enyedi István 639

Enyedi Sámuel 50, 59, 77

Enyedy Andor 316

Eötvös József 183, 219, 787

Erasmus, Desiderius (Rotterdamus) 24, 77, 393, 416, 539

Erastus, Thomas 540

Ercsei Dániel 172, 178, 380, 561

Ercsei Zsigmond 79

Erdei Károly 715

Erdélyi János 633

Erdőbényei Deák János 543

Erdős József 229, 247, 570, 573

Erdős Károly 248, 255, 256, 573, 720

Erdős Lajos 525

Erőss Gábor 162, 501, 515, 522, 702, 703

Erőss János 702, 703

Erőss Lajos 247, 681, 701, 715, 720

Esze Tamás 478–479

Esze Tamás (1903) 67, 71

Euklides 404

Euler, Leonhard 106, 557

Eutropius 91, 109, 122

Ewald, Heinrich Georg August 209


Fábián Gábor 706

Fábián Károly 741

Faggyas Gáspár 501

Faludi Ferenc 645

Fányi János 782

Farkas András 765

Farkas Ignác 479, 720, 722

Farkas Imre 678, 716

Farkas István 702

Fazekas István 158

Fazekas Mihály 159–160, 162, 327, 377, 385, 436, 512, 522, 615, 616, 632–633, 641, 643–646, 649–650, 690, 715

Fazekas Pál 795

Fegyverneki Izsák 567

Fehér Lajos 260

Fejes Gábor 680

Félegyházi László 513

Félegyházi Tamás 11, 25–27, 53, 535–536, 638, 638

Felvinczi Sándor 45, 60

Fénelon, François 115, 436

Fenner, William 426

Fényes Elek 206

Fényes Mária 482

Ferdinánd, V. (magyar király) 511

Ferencz József, I. (magyar király) 196, 235

Ferenczy Gyula 242–245, 445, 475, 573–574, 576, 701, 711, 715, 720

Ferenczy István 385, 512, 516, 662

Ferenczy Károly 266, 720

Feuerbach, Ludwig 568

Fichte, Johann Gottlieb 435

Fináczy Ernő 554

Fiók Károly 210, 212, 243–245, 664, 685, 716

Fischer von Erlach, Johann Bernhard 375

Fleischmann (pesti vállalkozó) 377

Fodor Ferenc 782

Fodor Gerzson 654

Fogarasi Sámuel 355

Foktövi János 638

Fontaneble, Bernhard Le Bovier de 435

Földi János 382, 522, 615, 641, 643–644, 646, 649, 655–656, 785

Földvári Biró Mihály ld. Biró Mihály, Földvári

Földvári József 648

Frank Lőrinc 377

Franklin, Benjamin 609

Fráter György ld. Martinuzzi György

Freyer, Hieronimus 97, 122

Frick József 686

Frigyes, II. (porosz király) 140, 659

Frigyes Vilmos, I. (porosz király) 553

Furó Mihály 404

Furó Sámuel 500

Futó Zoltán 720

Fülep József 706

Fülep Lajos 748

Füredi Lajos 730


Gabelsberger, Franz Xaver 739

Gáborjáni Szabó Kálmán 268–270, 273, 385, 686, 689, 735

Gafur Péter 517

Gál András 644

Gál József 382

Galgóczi Sámuel 784

Galilei, Galileo 59, 60, 516, 603–604

Garai János 701

Garbai Sándor 245, 573

Gárdonyi Zoltán 772

Gassendi, Pierre 430, 435

Gáti István 615

Gatterer, J. Chr. 703

Gaub, David 101

Gauss, Karl Friedrich 172, 565

Gavallér Lajos 308–309

Geibel Károly 442

Geleji Katona István 36, 53, 82, 399, 426, 756, 790

Gelenczey Pál 211, 518

Gellért Oszkár 681

Gemma, Frisius 24, 394, 597, 618

Genovai János 359, 372, 373

Gerenday József 524

Géresi Kálmán 210, 244, 406, 408, 439, 444–445, 558, 664, 667, 669–673, 685, 701, 710–711, 714–715

Gergely, XIII. (pápa) 62

Gergely Károly 224, 230

Gerringer Károly 198

Gesner, Conrad 430, 561

Glatz Jakab 558

Glossius, Johannes 137

Goethe, Johann Wolfgang 562, 563

Gotsched, Johann Christoph 427

Goudimel, Cloude 80, 95, 100, 760–762, 766

Göböl Gáspár 442

Gönczi A. József 49

Gönczi Kovács (Fabricius) György 11, 13, 442, 535, 538, 753

Gönczi Mihály 784

Görög Demeter 643

Görömbei Péter 570

s’Gravesande, Guillaume Jacob 103, 105, 367, 421, 422, 430

Greguss Mihály 174

Grineus és Roth (pesti kereskedőcég) 524

Gronovius, Abraham 109, 422

Grotius, Hugo 421, 435

Grund és Rohn (pesti kereskedőcég) 515

Grynaeus, Simon 11

Gulyás György 768

Gulyás István 226, 635, 667, 672–674, 676, 685–686,

Gulyás József 676, 677

Gulyás Pál 628, 630, 632–633, 636, 658, 670, 657–676, 682, 683, 685, 689, 690

Gusztáv Adolf (svéd király) 45

Guthi András 412

Gvadányi József 436

Gyalui Torda Zsigmond 13, 534

Gyökössy Endre 631, 676, 677

Gyöngyösi Gyula 741

Gyöngyösi István 645

Gyöngyösi Joó Mihály 404

Gyöngyössy testvérek 737

Györffy István 727

Győry Sándor 601

Gyulai Pál 666, 667, 677


Haendel Vilmos 240, 724

Händel, Georg Friedrich 771

Hajnóczy József 435

Halász András 742

Halász István 702

Háló Kovács József 655

Hankiss János 258

Hányoki István ld. Losonczi Hányoki István

Harnack, Adolf von 573

Harsányi Nagy Jakab 49, 50

Hasse, J. G. 128, 133

Hatvani István 77, 82, 101, 103–104, 106, 107–108, 111, 116, 124, 126–127, 135, 139–140, 154, 327, 360, 364, 366, 367, 385, 416, 420, 423, 425, 427–428, 433, 436, 470–472, 481, 493, 502, 509, 510, 517, 554, 556–558, 592, 595, 599, 601, 606–607, 610–611 615, 620–621, 642–644, 646–647, 663, 674, 682, 690, 692, 700, 784

Hauptmann, Gerhard 573

Haynau, Julius Jacob 193

Hazslinszky Frigyes 523

Héczei Dániel 98, 427

Héczei József 440, 441

Heerebord, Adrian 57

Hegyi Mihályné 251, 720

Hegymegi Kiss Pál ld. Kiss Pál, Hegymegi

Heidegger, Johann Heinrich 60, 396

Heineccius, Johann Gottlob 102, 104, 116, 122, 126

Heineccius, Johann Michael 418, 426, 433

Heine, Heinrich 434

Helle Károly 240, 724

Heltai Gáspár 23, 63, 614, 759

Helvetius, Claude-Adrien 140, 419, 425, 435

Herczeg Ferenc 677, 688

Herder, Johann Gottfried 561, 563

Herepei János 401

Herring, Thomas 114

Hervey, James 646

Hetényi János 168

Heyden, Sebald 23

Heykal Ede 232

Heyne, Chr. G. 83, 133, 160, 561

Hevelius, Johannes 406

Hild József 380

Himmelbach, Beate 331

Hobbes, Thomas 421, 430

Hodászi S. Lukács 398, 754

Hodossy János 516

Hoffer András 263

Hoffgreff György 759, 765

Hoffhalter Rafael 15

Hoffhalter Rudolf 516, 597

Hoffmann, Fridericus 107

Holbach, Paul-Henri d’ 140, 430

Holzinger (növénygyűjtő) 523

Hóman Bálint 277

Homeros 438–439

Hooght, Eberhard van der 439

Horatius Flaccus, Quintus 100, 154

Horthy Miklós 278

Horváth István 103

Horváth János 158, 608

Hospital, Guillaume Francois del’ 421

Hosszufalusi Márton 405

Huls, Konrad 443

Hume, David 435

Hunyadi Ferenc 112

Hunyadi János 10

Hunyadi Mátyás ld. Mátyás, I. (magyar király)

Husz János 510

Huszár Adolf 383

Huszár Gál 13, 254, 278–279, 385, 535, 560, 753–755, 757, 759

Huszár Lajos 507

Huszti Szabó István 54, 73–74, 81, 599, 604, 615

Huygens, Christian 105, 422, 427

Huzl Konrád 375, 377–378

Hübner, Johannes 122


Ibrányi Mihály 398

Ibsen, Henrik 683, 726

Ihász Gábor 665

Ikenius, Conrad 100

Illés Endre 720

Illyés Endre 256, 311

Illyés Gyula 690

Imre (váradi püspök, 1287–1317) 9

Imre Sándor 218, 244, 444, 634, 665–667, 671, 673

Institoris Gábor 704

Irinyi József 661

Isocrates 97

Ivánka Sámuel 766

Izsó Miklós 385, 516, 529, 657


Jakucs István 226, 610, 731

Jakucsné Dóczi Irén 732

Jani Viktor 737

Jánki Péter 400, 406, 411–412, 413, 416–417, 419, 437

János, I. (magyar király) ld. Szapolyai János

János, XXII. (pápa) 9

János Zsigmond (erdélyi fejedelem, II. János – választott magyar király) 15

Jánosi Zoltán 676, 711, 720

Jánossy Imre 311

Janus Pannonius 161, 394

Jászi Oszkár 240

Jászi Viktor 240, 251, 724

Jenei Mihály 35, 543

Jenei Zsigmond 785

Jessenius, Georg 137

Jókai Mór 184–185, 635, 640, 643, 653, 677, 687–688

Joó István 220, 228, 229, 230, 708

Jósika Miklós 687, 707

Józsa Zsigmond 569

József, II.(magyar király) 100, 103, 108, 115, 117, 125, 138, 360, 417, 418, 423, 433, 491, 511

Juhász Géza 324, 634, 658, 670, 675, 681–683, 685, 766

Juhász Gyula 676, 681

Juhász Lajos 747

Juhász László 267

Julius Caesar, Caius 133, 154

Julow Viktor 159, 634, 644–646, 649, 658, 688

Justinius, M. Junianus 109, 122

Juszuf (pasa) 354


Kabai Bodor Gellért 45, 757

Kabai József 595

Kabai Mihály 517, 608, 702

Kabai Tóth József 127

Kádár János 305

Kakas István 405

Kakas János 405

Kákicsi Kiss Géza ld. Kiss Géza, Kákicsi

Kállai István 214, 229, 232

Kállai Fényes István 46, 47

Kállai H. János 28

Kállay Kálmán 256, 278, 573, 720

Kallós Kálmán 357, 359, 366

Kallós Lajos 206, 208, 212, 233, 234, 239

Kálmán Farkas 756

Kálmáncsehi Sánta Márton 13, 14, 535, 756

Kalmár Gyula 737

Kalocsa Rózsa 511

Kalós Mózes 165, 184, 439–441, 506, 507, 660, 664, 705

Kálvin János ld. Calvin, Jean

Kant, Immanuel 106, 132–133, 162, 435–436, 510, 555, 565, 568

Karacs Ferenc 427, 702

Karácsony György 26

Karácsony Sándor 636, 670, 672, 675, 681–682, 685, 689, 742, 768, 786

Karai Sándor 227, 258, 259, 261, 384

Kárándi Mihály 71

Karasszon Dezső ifj. 772

Kardos Albert 658, 671, 685, 766

Kardos Gyula 739

Kardos Pál 682, 685

Karika János 167

Karika Pál 433, 438

Karmaczi Vári Mihály 54, 74, 81, 82, 599, 604

Kármán András 433

Károli Gáspár 633, 693

Károly, I.(angol király) 50

Károly, III. (magyar király) 116, 118

Károlyi család 244

Károlyi Péter 24, 49, 80

Károlyi Zsuzsanna (Bethlen Gábor felesége) 754

Kassai Zsigmond Dávid 49

Kaszás Ferenc 508

Kathona Mihály 737

Katona István 161, 431

Kazinczy Ferenc 96, 139, 159, 169, 385, 439, 473, 500, 505, 509, 512–514, 562, 565, 567, 636, 644–645, 655–656, 658, 660, 707, 726

Kazzay Sámuel 420, 434–435, 437, 499–500, 506–507

Keckermann, Bartholomaeus 58–59, 416, 537, 543, 540

Kecskeméthy M. Lajos 226

Kecskeméti Alexis János 34

Kecskeméti C. János 28

Kecskeméti Máté 53, 403

Kecskeméti Miklós 49

Kecskeméti Sárközi György 67, 74–75, 615

Kecskeméti Vég Mihály 768

Kecskeméty Ernő 686

Kéki Lajos 676

Keller, Christoph ld. Cellarius

Kemény János (erdélyi fejedelem) 43

Kemény Sámuel 511

Kempf József 502

Kenessey Albert 713

Kenessey István 421, 481

Kenessey Péter 422

Kepler, Johann 600

Kerekes Ferenc 159, 163–165, 168, 172, 174, 176–177, 185–186, 210, 232, 385, 438, 472–473, 500–501, 506–507, 513, 518–519, 563, 601–602, 608–609, 612–613, 616, 647, 653, 658, 662, 706

Kerekes Ferenc, Munkácsi 782

Kerekes Sámuel 643

Kerényi András 507

Keresszegi Hermann István 55, 397, 540–541, 544

Keresztes József 569

Keresztesi-Deák János 473

Keresztesi József 135, 756, 784–785

Keresztesi Kiss József 226

Kérészy Zoltán 240

Kertész János 251

Kéry László 688

Keserüi Dajka János 639

Keszi-Hajdu Lajos 268

Kézai Simon 63, 427

Kiesewetter, I. G. C. 555

Killias, Andreas 137

Kincse József 731

Király József 562

Király Mihály 71

Kis Albert 701

Kis Áron 652

Kis Bálint 511, 667, 705–706

Kis Sámuel 171

Kisfaludy Károly 660, 707

Kisfaludy Sándor 707

Kisfalvi Tamás 36, 543, 639

Kismarjai Veszelin Pál 21, 35, 49, 80, 355

Kiss Áron 245

Kiss Árpád 740

Kiss Ferenc (1862–1948) 248, 255, 573, 747

Kiss Ferenc (1894–1922) 261, 475, 732

Kiss Ferenc (1928–) 677

Kiss Géza, Kákicsi 748

Kiss György 214, 232, 267, 273

Kiss István 737

Kiss István, Rugonfalvi 245, 475, 715, 731

Kiss József 517–518

Kiss Pál 732

Kiss Pál, Hegymegi 716

Kiss Sámuel 515, 702

Kiss Sándor 478–479

Kiss Tamás 634, 658, 690

Kiss Tihamér László 270, 273

Koch, Johann ld. Coccejus

Kocsi Csergő Bálint 81, 639

Kocsi Csergő István 400, 552

Kocsi Csergő János 54, 68, 74, 396, 412

Kocsi István 132, 555

Kocsi Szőke István 410

Kocsis András 481

Kocsis Elemér 264

Kodály Zoltán 279, 729, 734–735, 753, 765, 768–769, 771

Kodolányi János 685, 690, 748, 766

Koeler, Dávid 122, 702–703

Kohl, Helmuth (nyugatnémet kancellár) 305

Kohlbrügge, Johann Friedrich 247, 570

Koivisto, Mauno (finn államelnök) 305

Kollár Ádám Ferenc 431

Kolonnau Zoltán 508

Kolozsváry Kiss László 737

Komáromi Csipkés György (1628–1678) 23, 36, 44–45, 54, 56, 59, 254, 278–279, 385, 401, 403, 424, 470, 543–544, 547, 567, 603, 618, 639

Komáromi Csipkés György (+ 1731) 395, 399, 412

Komáromi Hentes Mihály 73

Komáromy György 524

Komensky, Jan Amos ld. Comenius, Johannes Amos

Komlóssy Artur 729

Kontz Gergely 382

Koós Elemér 716

Koppányi Mária 266, 694

Koppi Károly 434

Korda István 673

Kormos László 479

Kornis Gábor 380

Kornis Gyula 558, 561–562

Kós Károly 771

Kósa István 782

Kossuth Lajos 183, 304, 648, 714

Kosztolányi Dezső 676

Kotaj Ferenc 404

Kovách Attila 264

Kovács Albert 569

Kovács András 667

Kovács Ferenc 231, 234, 237, 239, 505, 512

Kovács Gábor 241, 724

Kovács György 700

Kovács Gyula 669–670, 715–716

Kovács István 266–267

Kovács János 224–225, 501–504, 512, 519–526, 616–617

Kovács József 645

Kovács József ld. Háló Kovács József

Kovács Lajos 224, 228, 230–231, 731

Kovács Márton 195

Kovács Máté 449

Kovács Ödön 569

Kovács Pál 200

Kovács Sándor 238–239, 525, 724

Kovássy Lajos 528

Kovásznai Péter 50

Kováts György 103, 368, 372–373, 377, 702

Kováts József 127

Köhler György 380, 426

Kölcsey Ferenc 130, 169, 327, 385, 560, 562, 627, 630, 633–634, 636, 640, 644, 649, 658, 660, 664, 668, 670, 674, 689–690, 707

Köleséri Kristóf 49

Köleséri Sámuel (1634–1683) 45, 50

Köleséri Sámuel (1663–1732) 420, 598, 639

König, Emanuel 101

Könyves Tóth Kálmán 767

Könyves Tóth Mihály 211

Köpeczi Béla 115

Környei János 666

Körösi Sándor 239, 723–724

Köteles Sámuel 163

Kövesdi János 251

Kövy Sándor 157, 635, 648

Krantz (heidelbergi kereskedő cég) 520

Kraudy György 510

Kreisky, Bruno (osztrák kancellár) 305

Kristóf Márton 377

Krizbai Farkas Ferenc 403

Krüger, I. G. 127

Kubinyi Ferenc 520

Kulcsár Endre 226, 667, 672–674, 676–677

Kun Béla, Szentpéteri 241, 252, 254, 475, 711, 724

Kun Bertalan 577

Kun Sándor 259

Kunfi Zsigmond 573

Kuthy Lajos 661

Kuthy Sándor 724

Kürti László 264


La Placette János 702

Ladányi Gedeon 212, 218, 713

Lajos, II. (magyar király) 512

Lajta László 729

Lakatos József 650

Lamarck, Jean-Baptiste Antoine 614

Lampe, Friedrich Adolf 439

Langius, Joachim 122

Lansberg, Philip 404

Laskai János 24, 27–28, 53, 637–638

Laskai József 597

Laskói Lőrincz 52

László Géza 264, 266

Lator János 784

Lavoisier, Antoine Laurent 610, 612

Lederer, Ignaz 196

Leibniz, Gottfried Wilhelm 76, 90, 101, 104– 105, 427, 430, 435, 642

Lencz Géza 247, 475, 573, 716, 720

Lengyel József 132–133, 425, 435, 519, 555–556, 560–561, 648–649, 655, 763

Lengyel Zoltán 531

Lengyel Zsigmond 218, 227

Less, Gottfried 128, 556, 564

Leusden, Johann 411

Lévay József 677

Libényi János 196

Linné, Karl von 430, 522, 615

Lipót, I. (magyar király) 55

Lipót, II. (magyar király) 108, 125

Lippai Sámuel 542

Liszka Nándor 724

Lisznyai Kovács Pál 52–54, 61–63, 559, 597, 619, 639

Literatus Ambrus 15

Litkei Péter 568

Livius, Titus 218

Locke, John 91, 96, 139, 426, 430, 435, 642

Lonicerus, Adamus 615

Lorántffy Zsuzsanna 31, 50, 52

Lóskay Bekény 666

Losonczi Dániel 86

Losonczi Hányoki István 158, 170, 640, 648

Losontzi István 782

Lósy-Schmidt Ede 108

Lovas László 275–276

Löfkovits Arthur 504

Lőrinczy Zoltán 508

Lubock, Ion 245

Ludvigh János 224

Ludwig, Christian 443

Lugossy József 174, 178, 185–186, 209–210, 212, 218, 225, 244–246, 385, 437, 439–440, 442–444, 506–507, 512, 519, 563, 566, 664, 706, 716

Lukács László 259, 448, 507

Lulofs, Johannes, 101

Lumnitzer György 133, 161

Lunkay Andor ld. Kerekes Ferenc

Luther, Martin 12, 413, 416, 510–511, 536, 539–540, 720, 760

Machiavelli, Niccolo 421

Mácsai Sándor 227, 255, 733–734, 755, 765–768

Madarász Dobrossy János 168

Madai Gyula 676–677

Mádi János 84

Maeterlinck, Maurice 726

Magoss György 701, 724

Magyar Mihály 506, 621

Makai Emil 683

Makai Ferenc 422, 785

Makkai László 312, 479, 530, 543

Makkai Sándor 311, 573, 690

Makláry Károly 276

Mándi József 785

Mándi Márton István 89, 139, 385, 554, 563

Manicuati, Johannes 137

Mann, Thomas 573

Mányoki István 22, 544

Margit, II. (dán királynő) 305

Margitai Péter 538, 638

Mária Terézia (magyar királynő) 66, 107, 113–114, 116–117, 134, 417, 419, 423, 427, 513, 518, 554, 781

Márk Pál 218, 224

Markovics Iván 739

Maróthi György 58, 61, 76, 78–79, 82–83, 89–101, 108–110, 116, 121–122, 126, 133–134, 154, 158, 212, 327, 385, 401, 413, 416–417, 419–421, 427–428, 437, 510, 516–517, 538, 553, 556, 559, 561, 592–595, 598–599, 603–607, 620, 635, 641–643, 664, 674, 690, 692, 700, 753, 755–757, 759–762, 764, 765, 772

Martini, Carl Anton 431

Martinovics Ignác 159, 656

Martinuzzi György 12, 49

Marton József 529

Márton József 437, 647

Martonfalvi Tóth György 37, 48, 50–56, 59, 61–62, 78, 81, 108, 354, 364, 399, 530, 546–547, 559, 594, 597, 639, 719, 757

Mather, Increase 551

Mátrai Gábor 765

Matthaeus, Philadelphus 754

Mattheson, Johann Gottlieb 760

Mátyás, I.(magyar király) 10, 244

Mátyási József 652

Mátyus István 785

Medgyesi Pál 21, 31, 35–36, 53, 58, 543, 638

Medgyessy Ferenc 378–379, 384, 676, 685

Megyercsy Béla 741

Melanchthon, Philip 13, 16, 23, 25, 28, 57, 76–77, 80, 394, 413, 534, 536–537, 540

Melchior, Johannes 79, 90

Melchior, Junius 33

Melius Juhász Péter 15, 25–26, 49, 53, 254, 278–279, 393–394, 516, 522, 529–530, 534–536, 538, 540, 564, 614–615, 637, 675, 719–720, 754, 755–756

Ménes János 271

Mengyelejev, Dimitrij Ivanovics 610

Menyhárt János 209, 247–248, 473, 569

Menyhárt József 513

Menyői Tolvaj Ferenc 58, 77, 597

Mészáros István 9, 405

Mészöly István 782

Metastasio, Pietro Antonio 645

Metius, Adrianus 404

Meyer (kőfaragó) 377

Mező Béla 738

Michnay Endre 173, 177

Micskey János 707

Mikes Kelemen 436

Miklós Sámuel 784

Miklovich Bálint 714

Mikolai József 702

Mikulás János 201

Mikszáth Kálmán 677, 688

Miles, Elystan 329

Milesz József 127, 135, 396, 615, 784

Milotai Nyilas István 34, 385, 638

Minucius Felix 91, 99

Miskolczi Csulyak Gáspár 524

Miszti Károly 724

Misztótfalusi Kis Miklós ld. Tótfalusi Kis Miklós

Mitrovics Gyula (1841–1903) 569

Mitrovics Gyula (1871–1965) 226, 244, 255, 259, 574, 674

Mocsár Gábor 691

Mocsáry László 268

Mocsáry Sándor 525

Módis László 449, 479, 528

Módy György 357

Mohácsi János 733

Moliére (Jean-Baptist Poquelin) 436

Molnár Ferenc ld. Örvéndi Molnár Ferenc

Molnár Gergely 77–78, 158

Molnár Gyula 270

Molnár Pál 263, 687–688, 690–691

Monai Mihály, B. 405

Montecuccoli, Raymund 43

Montesquieu, Charles-Louis 430

Moor Frigyes 134

Móricz Zsigmond 242, 327, 385–386, 627, 629, 633–634, 636, 649, 657, 670, 673–676, 681, 683, 685–686, 690, 692, 766

Munkácsi Kerekes Ferenc ld. Kerekes Ferenc, Munkácsi

Musai András 404

Musschenbroek, Pieter 97, 101, 105, 421, 426, 430

Musset, Alfred de 668

Müetz Péter 370

Müller J. Ferdinánd 128


Nábrádi Mihály 264, 266, 691

Nadányi János 63

Nádudvari K. András 36, 543

Nagy Ferenc 273

Nagy Gábor 655

Nagy Gábor, Otrokocsi 652, 662, 687–688, 690–692

Nagy Gergelyné 784

Nagy Gusztáv, Peremartoni 569

Nagy Gusztáv ld. Vályi Nagy Gusztáv

Nagy Imre, G. 661

Nagy István (1770–1831) 648, 763

Nagy István 714

Nagy István, Köveskáli 763

Nagy János 691

Nagy Jenő 617

Nagy József 230

Nagy Károly 182, 384

Nagy Károly, Szotyori 227–228, 734, 755, 764–766, 769

Nagy László, Sz. 434

Nagy Pál 518

Nagy Sámuel 132, 433, 506, 704

Nagy Sándor (1886–1965) 115, 171, 173, 362, 368, 474, 476–478, 483, 619, 668, 688–689, 699, 781, 786, 793

Nagy Sándor, Nagyrévi 739–740

Nagy Sándor, Psenyeczky 211, 224

Nagy Sándor János 384

Nagy Zoltán, Psenyeczky 231, 272

Nagy Zsigmond 226

Nagyari Benedek 36, 50, 543, 639

Nánássy Benjamin 185

Nánássy Jakab 796

Nánássy Lajos 720

Naszályi B. István 396, 411

Naszályi János 107

Némedi Lajos 259, 687

Németh László 648, 685, 690, 692, 766

Némethi András 782

Némethi István 79

Némethi Sámuel 78

Némethy Gyula 508

Németi N. János 15

Nepos, Cornelius ld. Cornelius Nepos

Névy László 673

Newton, Isaac 59, 62, 76, 101, 103, 105–108, 139, 364, 421–422, 427, 430, 435, 439, 577, 604, 642

Niebergall, Friedrich 574

Nietzsche, Friedrich 563, 678

Nieuport, G. H. 426–427

Nógrádi Mátyás 23, 44, 404

Nolten, Johann Friedrich 122

Novák József 273

Nyáry Béla 226

Nyáry Pál 239

Nyikos Ferenc 500

Nyiri István 173, 177

Nyuzó Mihály 71


Obernyik Károly 661

Ódor László 440

Offerhaus, Leonhard 110–111, 127

Oláh Gábor 445, 629–630, 632–634, 645, 658, 670, 675–678, 681, 689, 716, 767

Oláh István 702

Oláh Miklós 393

Orlay Petrich Soma 511–512

Ormos András 127

Orosz István 213, 230–231, 266–267

Osterlamm Ernő 227–228, 503

Osterwald, Johann Friedrich 95–96, 116, 121–122, 415, 552

Osváth István 270, 272

Otrokocsi Fóris Ferenc 403

Otrokocsi Nagy Gábor ld. Nagy Gábor, Otrokocsi

Ovidius Naso, Publius 122, 154, 218

Ozory István 724

Öreg János 224, 243, 245, 678

Örvényi Vilmos 227–228, 736

Ősz Mihály 373

Ötvös János 448, 618

Ötvös János ld. Ráczkevi Ötvös János

Ötvös Pál 403


Paeanius 109

Pagninus, Xantus 403

Pákh Albert 516

Pákozdy László Márton 308–309, 311, 318, 573, 575

Pálkövy Antal 565

Pálffy János 71

Pálffy Miklós 117, 482

Pálfi János 784

Pálóczi Horváth Ádám 103, 139, 646–649, 759, 766

Pándi János 400

Pandur István 783

Pap Endre 661

Pap Károly 243, 245, 681, 685, 715

Pap Sámuel 782

Pápai Páriz Ferenc 77

Pápay József 245, 509, 685

Papp Ferenc 448

Papp Gábor 722

Papp István 259

Papp József 702–703

Papp-Váry Elemérné 574

Pardesius, Ignatius Gastonius 421, 426

Pareus, Dávid 32, 54, 540

Pascal, Blaise 430

Paszkevics, Ivan Fjodorovics 195

Pásztor Gyula 733

Pásztor János 384

Patai István 782

Pataki István 500

Pataki Péter 782

Pátzai Pál 385

Pauler Tivadar 219

Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob 563

Pázmándi Dénes 183

Pázmány Péter 34, 49, 53, 638, 719

Péchy Imre 134, 158, 374, 511, 705

Péchy Mihály 359, 374–378, 380, 383, 385–386, 434, 764

Pecz Samu 384

Péczeli József (1750–1792) 630, 646

Péczely József (1789–1849) 96, 160–161, 163, 168, 170, 173–176, 182, 210, 212, 385, 412, 437, 510, 561, 563, 635, 642, 658–662, 664, 668, 706

Péli István 86

Peremartoni Nagy Gusztáv ld. Nagy Gusztáv, Peremartoni

Perjési János 79

Perkins, William 414

Pestalozzi, Johann Heinrich 164, 232

Petényi János Salamon 502

Péter János 260, 265, 308–309, 316

Péter Zoltán 259–260, 264, 478, 748

Péterfi Albert 167

Péterfia György 393

Péterfia Jakab 393

Péterffy László 259, 267, 273, 688

Pethe Ferenc 444, 702

Pethes Dávid 162, 702

Petthő Gergely 63

Pető József 691

Petőfi Sándor 225, 383, 505, 508–509, 633, 661, 668, 670, 672, 674, 676, 708

Petravius Denis 62

Petronics Péter 13

Petrus Martyr (Pietro Vermigli) 403

Phaedrus 91, 100, 122, 133, 158, 161, 224

Piazetta, Giovanni Battista 514

Pictet, Bénédict 97, 99–100, 158, 426, 552, 567

Pier Xavér Ferenc 119

Piscator, Philipp Ludvig 76, 78, 93

Pithagoras 97

Planudes, Maximus 637

Platon 104

Plinius, Caius Caecilius Secundus (i.sz. 61–114) 122

Poggendorff, Johann Christoph 442

Pokoly József 246, 573, 715

Polgári Mihály 77–78, 80, 82, 137, 364

Polanus, Amandus 540

Polláck Ákos 380

Poroszlai Fridrich 168

Porta, Petrus Dominicus Rosius a 137

Porta, Dominicus a 137

Pósaházi János 59

Pósalaki János 68

Possart, P. A. F. 443

Povolny Ferenc 381

Pölitz,Karl Heinrich Ludwig 439

Pősze Lajos 691

Prasch, J. 202

Pray György 111, 161, 433

Probst, Johann 514

Puchlius, Johannes 137

Puffendorf, Samuel 418, 421

Pukánszky Béla 569

Purcell, Henry 766

Purgstaller József 665

Putnoki János 15

Püspöki János 50


Quantz, Joachim 763


Rabl Kornél 359, 378–379, 385

Rábold Gábor 686–688, 691

Rabutin, Jean Louis Bussy de 360

Rachbauer József 373, 375

Ráczkevei Ötvös János 79

Radán Balázs 13

Radó Endre 226

Rados Jenő 386

Rákóczi Ferenc, I. 44, 52

Rákóczi Ferenc II.(erdélyi fejedelem) 43, 67, 71–72, 110, 161, 363, 423, 425, 431, 482, 509–510, 530, 558, 715

Rákóczi György, I.(erdélyi fejedelem) 31, 385, 439, 501, 509, 511, 515, 578

Rákóczi György, II. (erdélyi fejedelem) 22, 44, 50, 52, 544–545

Rakovszky Dániel 379

Ramée, Pierre de la ld. Ramus, Petrus

Ramocsaházi György 72

Ramus, Petrus 30, 51, 57, 61, 78, 93, 97, 139, 540, 542, 546, 553, 581, 638

Rapcsák András 263, 602

Ravasz László 564, 570

Raynal, l’abbé Guillaume 430

Récsei János 83, 165, 437, 440–441, 447, 473, 664

Reguly Antal 245, 501

Reimarus, Hermann Samuel 563

Reinbeck, Johann Gustav 553

Reineccius (Christian Reineck) 438

Repiczky János 442

Rétei Mihály 103

Révész Ágnes 377, 379

Révész Bálint 167, 178, 184–186, 209, 212, 235, 440, 503, 511, 528, 566, 701, 706

Révész Imre (1826–1881) 185, 210, 385, 443, 474, 482, 503, 511, 559, 563, 567, 596, 664, 713, 716

Révész Imre (1889–1967) 56, 97, 110, 116, 262, 269, 276–278, 448, 477, 540, 563, 573, 575, 578

Révész Kálmán 443, 711, 720

Révész Lajos 226

Rhédey család 175

Rhédey Ferenc 112, 517

Ribinyi János 431

Riedl Frigyes 673–674

Rikl József 500, 506

Rimai János 758

Rippl Rónai József 385, 511

Ritoók Zsigmond 708

Robertson, Frederick William 569

Roëll, Hermann Alexander 73

Rohn és Grund (pesti kereskedő cég) 515

Rohoska József 569

Róka János 443

Rolland, Romain 573

Roncsik Jenő 724

Roncsik Lajos 724

Rose (numizmatikus író) 507

Roth (pesti cég) 524

Rousseau, Jean-Jacques 139–140, 164, 419, 429–430, 435–436, 561–562, 565

Rózsa Sándor 382

Röhr, Johann Friedrich 563

Röller, T. G. 564

Rugendas, Georg Philipp 514

Rugonfalvi Kiss István ld. Kiss István, Rugonfalvi

Rumi Károly György 439

Rupp Jakab 507

Ruyter, Michael de 304


Sadler József 522

Sági Sándor 783

Salamon Pál 782

Salzmann, Gotthilf Christian 176

Sanctius, Franciscus 122

Sánta Ferenc 691

Sápi Sámuel 440

Sarkadi Imre 690–691

Sárói Szabó István 168, 440–441

Sartorius, Ernest, 742

Sárvári Jakab 473, 501

Sárvári Pál 96, 132–134, 140, 151, 157–158, 162–163, 171, 174, 182, 377–378, 500–501, 507–508, 511, 515–519, 554, 556, 561, 565, 599–601 607–609, 611–612, 616–617, 658, 660, 662–663, 700, 702, 706

Sass Béla 248, 573, 720

Sásvári Gergely 49

Scaliger Joseph Justus 62

Schaffarzik Ferenc 520

Schedel Ferenc 442

Scheller, Immanuel Johann Gerhard 128

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 563

Scheurer, Samuel 364, 516–517

Schlőzer, A. L. 83

Schmerling, Anton 215

Schneller István 569

Schneller N. 523

Schönwisner István 507

Schrader, Christoph 427

Schrenck, G. 547

Schroekh, Matthias 110, 127, 427, 438

Schroeder, J. G. 109, 127

Schroeder, Nickolaus 99

Schubert, Franz 766

Schumann, Karl Friedrich 539

Schuszter Alfréd 226

Schütz, Christian Gottfried 154

Schütz, Heinrich 762

Schwartner Márton 434

Schweizel Márton 431

Scioppi, Gasparus 122

Scriverius, Johann 404

Sebestyén Gábor 651

Segner János András 530

Seivert György 431

Semler, Johann Salomo 567

Seneca, Lucius Annaeus 539

Sepsy Károly 770

Serédi Benedek 529

Seregély István 783

Servet, Michel (Miguel Serveto) 719

Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper 425

Siderius János 538

Simándi István 604

Simándi Mihály 16

Simén Domokos 569

Simó Ferenc 511

Simonffy Imre 473, 713

Simonffy Sámuel 378

Sinai Ferenc 443

Sinai Károly 443

Sinai Miklós 82, 108, 110–114, 123, 126–127, 132, 134, 139–140, 156, 160–161, 364, 385, 405–406, 416, 422, 425, 429–434, 437, 441–442, 448, 470–472, 474, 481, 490, 509, 554, 607, 621, 642, 644, 702, 719, 784

Sinka Sándor 94, 128, 226, 528

Sipos Béla 679

Sipos Gábor 781

Sipos Sándor 667

Skaricza Máté 26

Soltész Elemér 711

Somogyi Antal 185

Somogyi József 668

Somogyi Pál 228, 231, 503, 671, 701, 727

Somogyi Sándor M. 516

Somorjai László 231, 268, 271, 273

Sonnenfels, Josef 431

Soós Béla 573

Soós Gábor 244, 250, 667

Spencer, Herbert 245

Spanheim Friedrich 62–63

Spethe, Andreas 757

Spiller, P. 168

Spinoza, Baruch 61

Stackelberg Minona 524

Staub, Bartholomeus 137

Stephanus, Carolus 411

Stockinger Ferenc 525

Stosch, Eberhard Heinrich Daniel 128, 555–556, 567

Strassoldo, Carlo 47, 51

Strauss, David Friedrich 563

Stromp László 565

Sturm, Johann 16, 24–25, 33, 76, 394, 540

Sue, Eugene 668

Sulyok Éva 473

Surgóth Gyula 740

Süle Sándor 142

Swelinck, Jan Pietersoon 766

Swieten, Gottfried van 124, 418, 557

Sylvester János 23, 36

Szabó Ambró 569

Szabó Bálint 667

Szabó Béla 276, 737

Szabó Dezső 680, 690

Szabó György 168

Szabó Gyula ld. Ujvárosi Szabó Gyula

Szabó István 688–689

Szabó István ld. Huszti Szabó István

Szabó János 271

Szabó József 251

Szabó József, S. 213, 222, 225–226, 474, 571, 673, 685, 786, 795

Szabó Kálmán ld. Gáborjáni Szabó Kálmán

Szabó Károly 170, 443, 668

Szabó Lajos 214

Szabó László 273

Szabó Lőrinc 385, 633–634, 636, 674–676, 682–683, 685

Szabó Magda 634, 657–658, 691

Szabó Márton 226

Szabó Máté 700

Szabó Mihály 746

Szabó Mihály ld. Tolnai Szabó Mihály

Szabó Sándor 479

Szabó Zsigmond 225

Szabolcsi Bence 757, 761

Szabolcska Mihály 636, 670, 672–674, 676–678, 680, 711, 715–716, 720

Szacsvai Sándor 141

Szakáll István 103

Szalárdi János 43, 422

Szalatsi Mihály 364, 700

Szalkai László 9

Szalkai Antal 645

Szállási Fülöp ld. Tóth József

Szana Tamás 669, 715–716

Szántai Mihály 375

Szántay Adolf 525

Szántó Arator István 49

Szántó Pál 782

Szapolyai János 11

Szárászi Ferenc 24, 538

Szarka János 473, 664

Szarvas Gábor 673

Szász András 67

Szász Károly 174

Szathmári Baka Péter 50

Szathmári József 436

Szathmári Paksi István 98–99, 112, 116, 124, 127, 427, 554, 784

Szathmári Pap Zsigmond 552

Szathmárnémeti Mihály 45

Szatmárnémeti István 542

Szauder József 565

Széchényi Ferenc 510

Széchenyi István 510, 578, 660, 706, 764

Széchenyiek 420

Szegedi Gergely 13–15, 27

Szegedi Kis István 26–28, 385, 538, 567

Szegedi Sándor 218, 512, 664–665, 669–670, 725

Székely István, Benczédi 23, 63

Székelyhidi Béla 737

Szejdi, Ahmed 43, 51

Szekeres Pál 218

Szekfű Gyula 245, 690

Szeles Miklós 259

Szelestei Nagy László ld. Nagy László, Sz.

Széll János 186

Szemere Bertalan 182–183, 659

Szemes Károly 273

Szénássy Barna 598, 601

Szenci Molnár Albert 15, 32–33, 36, 77, 80, 121, 254, 278–279, 327, 385, 395, 536, 538, 630, 638, 640, 648–650, 657, 693, 755–757, 759

Szendi János 733

Szentgyörgyi József 152, 158, 381, 522, 615, 648, 703

Szentjóbi Szabó László 648

Szentpéteri Antal 35, 543

Szentpéteri Kun Béla ld. Kun Béla, Szentpéteri

Széplaki Pál 170, 439, 556, 659

Szepsi András (XVII. sz.) 403

Szepsi András (XVIII. sz.) 403

Szeremlei József 470

Szeremlei Sámuel 96, 113, 365, 371–373, 421, 423, 428, 558, 569

Szigethy Gyula, 735, 755, 765, 768–770

Szikra István 50

Szikszai Benedek 543

Szikszai Benjámin 368, 370, 425, 472

Szikszai Fabricius Balázs 24, 638

Szikszai György 385, 414, 425, 435, 559, 644, 648

Szikszai Hellopoeus Bálint 25, 53, 538

Szikszai József 736

Szilády Áron 210, 443, 664, 669, 701, 709, 714, 716

Szilágyi András, Tarpai 50

Szilágyi Antal 783

Szilágyi Benjamin István 50, 76, 397

Szilágyi Erzsébet 10

Szilágyi Ferenc 569, 648

Szilágyi Gábor, Piskárkosi 127–128, 132, 151, 555–556, 656–657

Szilágyi György 443

Szilágyi István 630, 661, 785

Szilágyi Márton, Piskárkosi 73, 79, 81, 91, 604

Szilágyi Pap István 409

Szilágyi Sámuel, Piskárkosi 76, 92, 96, 98, 101, 139, 364, 366–367, 371, 413, 416, 418–424, 426–428, 430, 499–500, 506, 516–517, 552–553, 599, 605–606, 630, 643

Szilágyi Tönkő István 73,79, 599, 603, 605

Szilágyi Tönkő Márton 52, 54, 57, 59–62, 73–74, 90, 108, 516, 547, 556, 559, 592, 597, 599, 610, 618–619, 639, 641

Szilassy Aladár 743

Szilvásujfalvi Anderkó Imre ld. Ujfalvi Anderkó Imre

Szinnyei József 637

Szivós Mihály 651

Szoboszlai Miklós 543

Szoboszlai Pap István 164, 168, 173, 186, 194–196, 198–199, 201–202, 205–208, 210–211, 221, 235, 285, 437, 473, 764

Szokoli Ferenc 103

Szokolyai István 22

Szombathi István 405

Szombathi János 537

Szombathy István 720

Szombati István 168, 382

Szombati Szabó István 630, 633, 670, 680–682

Szondi Zsuzsanna 481

Szotyori Nagy Károly ld. Nagy Károly, Szotyori

Szotyori Nagy Sándor ld. Nagy Sándor, Szotyori

Szőcs István 405

Szőcs Kata 405

Sződi Csir (Pastoris) István 73, 77, 113, 552

Szöllősi Mihály 782

Szőnyi Benjámin 560, 648, 700

Szőnyi Mihály 470

Szőnyi Nagy István 45

Szőnyi Pál 168, 444, 520, 521–522, 525, 529, 705

Szőnyi Sámuel 705

Sztárai Mihály 637

Sztehlo Kornél 569

Szuhai Istvánné 784

Szutor Jenő 741

Szűcs Boldizsár 795

Szűcs István 168, 175, 178, 185–186, 196, 198, 205–206, 208, 211–212, 359, 366, 410–411, 422, 440, 517, 708–709, 713–714

Szűcs János 273

Szűcs Jenő 9

Szvorényi József 665


Tabajdi István ld. Asztalos Tabajdi István

Tabajdi Sáska János 79, 99, 551

Tacitus, Cornelius 439

Tamás, Aquinoi 549

Tamás Ferenc 720

Tamási Áron 690

Tamassa Ferenc 782

Táncsics Mihály 183

Tankó Béla 259

Tarack János 28

Tarczali Bogdán Péter 36

Tarczy Lajos 174, 184

Tarpai Szilágyi András ld. Szilágyi András, Tarpai

Tatay Endre 167

Tatay Zoltán 724, 733

Teghze Gyula 241

Telegdi Kovács László 502, 507

Teleki József 120, 123, 431

Teleki László 473

Teleki Mihály 407

Teleki Pál 727

Teleki Sámuel 109, 417

Telekiek 420

Terentius Afer, Publius 122, 133, 161

Tessedik Sámuel 562, 611, 648

Thebanus, Cebes ld. Cebes

Thierry, Amade 245

Thomasius, Christian 83, 90

Thoraconymus Mátyás 31

Thököly Imre (erdélyi fejedelem) 47, 52, 500

Thun, Leo 192, 200, 205–206, 208, 213, 215–216

Thuri Mátyás 25–26, 28, 536

Thury Etele 137

Tilly, Johann Tserclaes 542

Tinódi Lantos Sebestyén 758

Tisza család 224, 520, 524, 617, 763

Tisza Domokos 224, 502

Tisza István 572

Tisza Lajos 501

Titius Pius Vendel 523–525

Tófeus Mihály 50, 639

Toldy Ferenc 163, 644, 665–666

Toletus, Franciscus 412

Tolnai Dali János 48–50, 59, 397, 541, 543–544, 546, 719

Tolnai Sartorius János 15, 27

Tolnai Szabó Mihály 45, 54, 81

Tomka-Szászky János 422, 431

Tompa Mihály 633

Tormási János 783

Tormássy János 404

Tornai István 23

Tornai S. Mihály 403

Tornai Pap Gáspár 544

Torockai Oswald 385

Tótfalusi István 795

Tótfalusi Kis Miklós 53, 702

Tóth András 715

Tóth Árpád 680–681, 685

Tóth Béla 28, 48, 159, 264, 417, 530, 678, 685, 687–688, 690–692

Tóth Dénes 707

Tóth Endre 306, 309, 324, 573

Tóth Ferenc 185, 434, 514

Tóth István 205–206

Tóth József 224–225, 602

Tóth Kálmán 274

Tóth Károly 241, 724, 737

Tóth Lajos 241, 678, 724

Tóth Mihály 209, 227, 247, 556, 709, 714, 733

Tóth Sámuel 242, 246, 248, 569, 701

Towson, Robert 374

Thököli Sabbas 714

Törő Imre 527

Törőcsik Zoltán 777

Török Bálint 11

Török család, Enyingi 12

Török György 700

Török István 311, 573

Török József 209, 212, 224, 249–250, 503, 524–525, 614–617, 667

Török Pál 215, 385, 563, 662, 676, 785

Török Péter 225, 504, 521–523, 526–527, 739

Török Tibor 268, 270, 273

Trefort Ágoston 237–238

Trócsányi Béla 243–244

Trócsányi Dezső 563

Trotzendorf, Valentin 16, 25, 540

Tukacs György 722

Tunkel Ferenc 377, 379

Turkevi Mihály 79

Tursellinus, Horatius 426

Tüdős János 218–220, 224, 676, 716

Tüdős Kálmán 243

Tycho Brache 604

Újfalusi Ferenc 606

Újfalvi Anderkó Imre 24, 29–31, 36, 53, 80, 395, 397, 537–538, 542, 599, 638, 753–754, 790

Újházy Ede 681

Újlaki Borbála 529

Újszászy Kálmán 479

Újvári József 782

Újvári N. 782

Újvárosi Szabó Gyula 226, 261

Uray Bálint 195, 198

Ursinus, Zacharias 35, 540

Ürményi József 117

Üveges Éva 379

Üveges Mária 370


Vajai Imre 702

Vajda Péter 168

Vályi Nagy Gusztáv 716

Van Swieten ld. Swieten, Gottfried van

Ványai Sára 506

Váradi Mihály (+ 1590) 395

Váradi Mihály (XVIII. sz.) 404

Váradi Szabó János 176

Varenius, Bernhard 618

Varga Bálint 226, 676

Varga Ferenc 667

Varga István 178–179, 561, 567

Varga János 479–480

Varga Jenő 270, 273, 742

Varga József 526

Varga László 109

Varga Sámuel 783

Varga Zoltán 259, 263, 572–574, 726

Varga Zsigmond (1886–1956) 255–256, 263, 408, 434, 438, 445–446, 509–510, 573, 688–689

Varga Zsigmond (1919–1945) 577, 723, 742

Vargha Imre 741

Vári Mihály ld. Karmaczi Vári Mihály

Varjas János 99, 127, 554, 643, 646–647, 651, 758, 760, 762

Varjas József 127, 784

Varkoch Tamás 49

Varro, Marcus Terentius Reatinus 128

Vas János, Dállyai 72–73

Vasady Béla 257, 281, 310, 573, 575–576, 720

Vasél Alajos 356, 382–383

Vass Lajos 728, 770

Vass Pál 232

Vay Ábrahámné 784

Vay Miklós 168, 516

Vecsei József 178, 185, 211, 440, 561, 563

Vecsei K. György 54

Vécsey Miklós 511

Vedrődi Viktor 522

Végh Antal 692

Végh József 259, 688–689, 727

Végh Mihály 783

Vekerdi Béla 263

Veres Mihály 643

Veres Péter 686, 690

Veres Vilmos, 508

Veresegyházi Tamás 404–405

Veresmarti Mihály 638

Veress István 230, 232, 266–268, 272, 274, 720, 766, 784

Veress László 194, 227–228, 230, 667

Veress Miklós 479

Vergilius Maro, Publius 122, 154, 225

Veszprémi István 420, 700

Veszprémy János 505

Vetsei Sámuel 423

Victor János 742

Vidovich Ernő 715

Vigkedvű Mihály 43

Vikár Sándor 768

Vilmos, II. (német császár) 573

Vischer, Nicolaus 619

Vital, Joh. Mart. 137

Vitéz János 161

Vitéz József 437, 440–441

Voetius, Gisbertus 54, 396, 547

Volta, Alessandro 103

Voltaire (Jean-Marie Arouet) 98, 139–140, 419, 425, 430, 435–436, 553, 630, 643, 646, 659

Voss, Gerald Joachim 122

Vörösmarty Mihály 224, 660, 665, 668, 670


Walsch, Johann Georg 435

Walther, Johann Gottfried 763

Warga Lajos 569

Weber Sámuel 569

Wegscheider, Julius August Ludwig 563

Weidler, Johann Friedrich 92, 102–104, 106, 421, 426, 438, 594, 598–599, 605, 607–608

Weisz János 510

Weller, Jacob 123

Welsch, Thomas 258

Wendelin, Mart Friedrich 54, 58, 408

Werbőczi István 24, 28

Wernle, Paul 556

Wesselényi Miklós 762

Weszprémi István 74, 82, 114, 507, 510, 615, 648

Wetsei Gergely 417

Wiclif, John 546

Wiegand Antal 521

Wiegand János Mihály 419, 433

Wildenow, Karl Ludwig 439

Wilkins, John 395

Winckelmann, Johann Joachim 133, 162

Winckler, Johann Heinrich 102–104

Winder, Heinrich Johann 610

Windisch Károly 434

Winkler, Josef 126, 427

Wisinger Károly 523

Wolff, Christian 83, 90, 92, 101, 104–107, 126, 130–140, 421, 427, 430, 553, 557, 563, 567, 581, 642

Wolff, Friedrich August 562

Wolleb, Johannes 25, 543

Wurtz, Conrad 114


Young, Edward 436, 646


Zabardi Mátyás 49

Zákány József 152, 172, 175–178, 182, 185–186, 194, 230, 477, 663, 763

Zalai Béla 676

Zalányi János 226

Zamenhof, Ludwig 225

Zanchius, Jeromos 540

Zelizy Dániel 244

Zemplén Jolán 74, 103, 594, 604, 609

Zemplényi (kézirattulajdonos, XIX. sz.) 761

Zeüger, Martin 510

Zichy Hermann 200, 210

Zichy Mihály 512

Zimmermann Jakab 665

Zoltai Lajos 66, 360, 508, 686, 710–711

Zoltán István 679

Zólyomi Dávid 32

Zombor Zoltán 273

Zoványi György 552

Zoványi Jenő 545–547, 555, 569, 573

Zrínyi Miklós (1620–1664) 43, 161, 440, 516

Zrínyi Péter 44, 52

Zsadon Antal 768

Zsigmond Ferenc 26, 98, 173, 185, 258–260, 263, 277, 544, 556, 627, 637, 660, 671, 686–688, 785

Zsigó Károly 273

Zsigray Mihály 385

Zsutay János 669, 715–716

Zuzius, Johannes 137

Zwinger, J. R. 101

Zwingli, Huldrych 305, 385, 720, 756