BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Honnan - Hová? Kálvin-konferencia, Balatonfüred 1995. április 4-6.   
 

Előszó


Az újjáalakult Kálvin Szövetség Kálvin-kutató osztályának az első jelentkezését tartja kezében a tisztelt olvasó.

Az 1995. évi, Balatonfüreden tartott konferencián – „Honnan - Hová?” címmel – megkezdtük a Kálvin-kutatással kapcsolatos örökségünk számbavételét.

Csendes örömmel tapasztaltuk: van mit mondanunk a honnan­ról. Az előttünk jártak-éltek nemzedékei mind szellemi tekintetben (fordítások készítésével, tanulmányok megírásával) mind anyagi te­kintetben (a könyvek megjelentetésével, a könyveknek megőrzésé­vel) megtették, amit megtehettek. Erre az alapra lehet majd építenünk, ezt az örökséget tovább kell gazdagítanunk!

A „honnan” mellett a „hová" az első találkozásunk alkalmával bizonytalanul, tétován kereste a lehetséges irányait. Erről a kezünkben lévő kötet lapjai is kevesebbet szólnak. Erről nagy, összefoglaló előadást nem szólt: az együttlét jellegéből következően azonban a konferencia szüneteiben csak erről volt szó. Számos ötlet, felvetés, javaslat birkózott a lehetőségek – személyi, tárgyi, lelki és anyagi lehetőségek – vélt vagy valós feszültségeivel.

A folytatásról valljanak majd a következő konferenciák, és reménység szerint következő kötetek.


Budapest, 1996 januárjában


Márkus Mihály Karasszon István