BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
« Bevezetés Lexikon »

RÖVIDÍTÉSEK

(A Lexikon nem vette át a ma közhasználatban lévő rövidítésrendszert, hanem megtartotta Zoványi Jenő
jelöléseit, csupán néhány esetben egészítve ki azt.)

akad.

akadémiai

átd.

átdolgozva

br.

báró

Bp. Szle

Budapesti Szemle

c.a.

cím alatt

Czelder Figyelő

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő

Db. Prot. Lap

Debreceni Protestáns Lap

Dt. Prot. Lap

Dunántúli Protestáns Lap

egyh.

egyházi

egyházker.

egyházkerület

ev.

evangélikus

Ev. Lap

Evangélikusok Lapja

év.n.

év nélkül

ford.

fordítva (fordította)

gimn.

gimnáziumi

gr.

gróf

h.

helyettes

h.n.

hely nélkül

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények

Kath. Szle

Katholikus Szemle

ker.

keresztyén

Ker. Magvető

Keresztény Magvető

kiad.

kiadása

kir.

királyi

k.

körül

köv.

következő

l.

lelkész

lev.

levelező

luth.

lutheri (lutheránus)

m.

magán (magyar)

MKSz

Magyar Könyvszemle

M. Nyelv

Magyar Nyelv

M. Prot. Et. Adattár

Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár

orsz.

országos

ószöv.

ószövetségi

P. E. I. L.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

p.o.

példának okáért

prot.

protestáns

Prot. Szle

Protestáns Szemle

Prot. Tanügyi Szle

Protestáns Tanügyi Szemle

r.

rendesref.

református

rk.

rendkívüli

róm. kat.

római katholikus

Révész Figyelmezője

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező

s.

segéd

Sp. Füz.

Sárospataki Füzetek

Sp. Ref. Lapok

Sárospataki Református Lapok

Sz

Századok

sz.kir.

szabad királyi

teol.

teológiai

Theol. Szle

Theologiai Szemle

Theol. Szaklap

Theologiai Szaklap

tört.

történeti

tud.

tudományos

u.

ugyan

újszöv.

újszövetségi

u.l.

úgy látszik

úm.

úgymint

unit.

unitárius

uo.

ugyanott

uő.

ugyanő« Bevezetés Lexikon »