BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Fogarasi K. Ferenc (?, 1620. – ?, ?) ref. lelkész. Itthoni tanulmányainak befejezése után lelkész lett Karánsebesen. Onnan azonban külföldre ment s 1647. aug. 3-án a franekeri, 1648-ban az utrechti s még ez évi máj. 6-án a leideni egyetemre iratkozott be. Visszatérve, már 1649 tavaszán Gyulafehérvárt lelkészkedett. Majd 1651-ben Vízaknára, 1657-ben Nagyenyedre ment lelkésznek s a következő évben →esperessé választotta egyházmegyéje. Erről a hivataláról lemondott, midőn később ismét a vízaknai lelkészi állást foglalta el. 1670 elején még élt. – Híve volt a puritanizmusnak. – Műve: Kis keresztyén (Angolból ford.). (Gyulafehérvár, 1654.) – Respondens volt a „De praedestinatione” (1648.) tartott vitán.