BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Felfalusi József (?, 1660. v. 1661. – ?Marosvásárhely, 1715.) ref. esperes. Honi tanulmányai befejeztével egy ideig nevelősködött, majd külföldre ment s 1686 második felében a franekeri, 1687. ápr. 7-én a leideni, azután újból a franekeri, 1689. okt. 30-án az oderafrankfurti egyetemnek lett hallgatója. 1690 júniusában hazaérkezvén, újra nevelősködött, míg 1691 júniusától →rektor, 1692 márciusától lelkész volt Marosvásárhelyen. A →marosi egyházmegye 1711-ben →esperessé tette. 1713-ban tagjául választatott az ekkor újonnan szervezett →főconsistoriumnak. – Műve: De innata Dei idea. (Franeker, 1689.) Üdvözlő verset írt →Diósi Andráshoz (1689.) latinul és Dálnoki Benkő Mártonhoz (1702.) magyarul. –

Egyik veje volt →Tofeus Mihálynak, nagyapósa →Sződi Csir Istvánnak; nagyapja →Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, vőtársa →Nagyari Józsefnek, →Váraljai Dánielnek és →Nánási Lovász Mihálynak.

Irodalom: Erdélyi János: F. J. (Sp. Füz. 1865.).