BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Dengelegi Bíró Péter (Kolozsvár, 1597. – Nagyenyed, 1648. eleje.) ref. esperes. Kolozsvárt kezdett tanulni, majd Debrecenben folytatta iskoláit, hol 1617. jan. 9-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Végül Sárospatakon tanult, ahonnan 1622-ben Szepsibe ment →rektornak. Onnan külföldre ment, s 1624 tavaszán az oderafrankfurti, ezévi jún. 5-én franekeri, 1625. máj. 5-én a leideni egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1627 júniusában és 1628 márciusában tanár volt Kolozsvárt, azután lelkész lett előbb Alvincen, 1636-ban Nagyenyeden. Ugyanez évben →esperes választotta a →nagyenyedi egyházmegye, pár év múlva pedig →generális notariussá az →egyházkerület. – Műve: Rövid anatómia, mellyel Káldi Györgynek… oktató intése… megvizsgáltatik. (Gyulafehérvár, 1630.) – Üdvözlő verset írt →Geleji Katona Istvánhoz (1640.). Respondeált Amesius alatt Bellarminus ellen.