BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Deáki Filep József (Erdőszentgyörgy, 1681. aug. 2. – Kolozsvár, 1748. okt. 13.) ref. püspök. 1692-től Kolozsvárt tanult, hol 1699-ben →subscribált s később →köztanítói tisztet viselt. Miután 1707-ben tanár lett Máramarosszigeten, 1709-ben külföldre ment, s előbb az utrechti, 1710 tavaszától a franekeri, ez év őszétől az oderafrankfurti egyetemen gyarapította ismereteit. Hazájába visszatérvén, 1712-ben Désen, 1715 júliusában Kolozsvárt foglalt el lelkészi állást. 1737-től →generális notariusa, 1740-től püspöke volt az erdélyi egyháznak s 1742-től egyszersmind →esperese a →kolozs-kalotai egyházmegyének. – Művei: Idvességes halotti tanítás… →Szathmárnémethi Sámuel felett. (Kolozsvár. 1718.) Az isteni félelemben… (Gyászbeszéd br. Kemény Simon felett, 1722.) (Uo. 1724.) Isten keze… (Gyászbeszéd br. Kemény János felett). (Uo. 1724.) Romlandó sárház… (Gyászbeszéd gr. Teleki Pál felett). (Uo. 1732.) A jó léleknek boldog nyugodalma… (Gyászbeszéd gr. Bánffy Györgyné gr. Toroczkai Ágnes felett). (Uo. 1733.) Serkentő óra… (Gyászbeszéd br. Wesselényi István felett). (Uo. 1734.) A jól harcoló lelki vitéznek… (Gyászbeszéd br. Vitéz György felett). (Uo. 1734.) Halálának órájára serkentgető tanítómester (Gyászbeszéd gr. Bánffy György felett). (Uo. 1736.) Testi embereknek kényes csemegéjekről, a táncról (Prédikáció). (Uo. 1739.) Az igaz reformata vallásnak… régisége (Prédikáció). (Uo. 1740.) Sírhalom… (Gyászbeszéd gr. Teleki Ádámné br. Wesselényi Zsuzsánna felett). (Uo. 1740.) Egyenes isteni félelemnek jutalma (Gyászbeszéd Wass Dániel felett). (Uo. 1741.) Az igaz Istennek esmeretin kívül való minden pogányoknak… megtéréseknek… megmutogatása (Prédikáció. Uo. 1741.) Hit által bújdosó Ábrahám (Gyászbeszéd gr. Gyulai Ferenc felett, 1730.). (Uo. 1743.) Isten keze… gr. Teleki Pál… halálában 1743. (Uo. 1746.) Halotti tanítás gr. Székely Zsuzsánna felett 1744. (Uo. 1746.) Drága kertekből kivágattatott… (Gyászbeszéd gr. Székely Lászlóné gr. Bánffy Kata felett). (Uo. 1746.) – Üdvözlő verset írt Tholdi W. Miklóshoz (1710), gyászverset a →Csepregi Turkovics Mihály (1704.) és Szathmárnémethi Sámuel (1717.) halálára. Respondensi tisztet vitt a Descartes bölcsészetének alapelveiről tartott viták egyikén. – A felette →Soós Ferenctől, →Verestói Györgytől, →Zágoni Aranka Györgytől és →Huszti Györgytől tartott beszédek szintén megjelentek.