BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Csepregi Turkovics Mihály (Kolozsvár, 1663. – Kolozsvár, 1704. ápr. 13.) ref. lelkész, az előbbinek atyja. Kolozsvárt tanult, 1680. dec. 23-án →subscribálván. Külföldre is ellátogatott s 1686 második felétől a franekeri, 1687. júl. 30-tól a leideni, 1688-tól ismét a franekeri, 1689. nov. 13-tól az oderafrankfurti egyetemnek volt a hallgatója. 1690. júniusában jött vissza, s 1691 szeptemberében tanár, 1695 júliusában pedig lelkész lett Kolozsvárt. – Művei: De sacramentis foederis operum, paradiso et arbora vitae. (Franeker, 1687.) Benedictio juventutis (Gyászbeszéd Kendeffi János felett). (Kolozsvár, 1697.) Pál apostolnak… (Gyászbeszéd Ványai Gáspár felett). (Uo. 1702.) Az Isten lelkének… (Gyászbeszéd Misztótfalusi Kiss Miklós felett). (Uo. 1702.) – Üdvözlő verset írt ifj. Bátai Györgyhöz (1689.), Felfalusi Józsefhez (1689.), →Pápai Páriz Ferenchez (1695.), gyászverset a Pataki István (1693.), Kendeffi János (1697.), ifj. Bátai György (1698.) és →Misztótfalusi Kiss Miklós (1702.) halálára. Respondens volt a „Theses de cantico Mosis” (1688.) tárgyalásán.