BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Almási P. András (Erdélyben, ?, 1612. – ?, ?) ref. tanár. Honi tanulása végeztével külföldre ment s 1638. nov. 18. a franekeri, 1641. jún. 8. a leideni egyetemre iratkozott be. Hazajőve, 1642 őszén →rektori tisztet viselt Kolozsvárt. További sorsa ismeretlen. – Műve: De tribus in unica deitate personis. (Franeker, 1640.) Három ízben volt respondens a theol. controversiák felől Vedelius elnöklete alatt csupa magyaroktól tartott sorozatos disputatiókon (1640–41.)