BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Váradi Pál (?, 1655. v. 1656. – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, hol 1674. jan. 22-én lépett a felsőbb tanulók közé. A külföldet is fölkeresvén, 1680. febr. 21-én a leideni, márciusban a franekeri egyetemre iratkozott be. 1681 őszén térhetett vissza hazájába, hol lelkész lett valahol. – Műve: De pacto Dei Patris cum Filio. (Franeker, 1681.) – Üdvözlő verset írt ifj. →Köleséri Sámuelhez (1681.), gyászverset az ifj. Kovásznai Péter halálára (1680.).