BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Ujfalvi Katona Imre (Újfalu, 1572. – Bodrogkeresztúr, 1610. okt. 22.) ref. lelkész. A Baranya vármegyei ma már nem létező Újfaluban született. Sárospatakon tanult, ahonnan 1594-ben Szepsibe ment →rektornak, míg 1596-ban a külföldet kereste föl, s ez évi ápr. 19-én a wittenbergi, 1598. máj. 22-én a heidelbergi egyetemnek lépett a hallgatói sorába. Az előbbin →seniora is volt a magyar →coetusnak. 1598 őszén indult vissza hazájába, hol ez évi decembertől rektori tisztet töltött be Sárospatakon. 1602 végén vagy 1603-ban udvari papja lett →Rákóczy Zsigmondnak, de nem sokkal ezután a másodpapi állást foglalta el Szepsiben. 1606-tól Göncön, 1610 tavaszától Bodrogkeresztúron vitte az →elsőpapi hivatalt. – Kéziratban maradt két munkája (a magyar nyelvű „Antipapismus” és a Sárosi András zempléni esperes ellen írt „De libero arbitrio”) mellett a következő műve van: Tractatus de patrum, conciliorum, traditionum authoritate (Pareus előszavával és a szerző életrajzával). (Majnafrankfurt, 1611.) – Gyászverset írt a Vendégi János halálára (1597.).